Skriv ett bra cv

Din cv är din möjlighet att visa upp dina kunskaper och meriter för en presumtiv arbetsgivare – från arbetslivserfarenheter och utbildningar till körkort och språkkunskaper.

Här får du tips på vägen när du ska skriva cv.

Detaljbild på händer vid ett tangentbord.

Curriculum vitae, förkortat cv, är idag den vanligaste formen och är mer informativ än en meritförteckning. Fritt översatt från latin betyder curriculum vitae levnadsbeskrivning. 

Tips! Du som är medlem hos Akademikerförbundet SSR kan alltid maila in dina ansökningshandlingar till coach@akademssr.se (bifoga ditt medlemsnummer) och få feedback inom två arbetsdagar.

 • I ditt cv tar du upp dina personuppgifter, dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet. Du bör även ta upp datorkunskaper, körkort, militärtjänstgöring, praktik, eventuella stipendier, samt språkkunskaper. Dina meriter bör stå i omvänd kronologisk ordning, med det du gjort senast överst. Det finns två olika former av cv: kronologisk och funktionell. Den största skillnaden är att den funktionella även beskriver din erfarenhet i löpande text.

  Den vanligaste formen för cv på dagens arbetsmarknad är funktionellt cv. Om du har lite arbetslivserfarenhet, byter karriär eller vill framhäva vissa meriter kan det vara lämpligt att använda ett funktionellt cv. Uppgifterna i ditt CV bör ej sträcka sig längre tillbaka i tiden än cirka 10 år.

  Ta reda på om bilagor önskas. Det brukar stå i annonsen. Om inget står kan du ta med kopior av dina intyg till intervjun. Du behöver inte vidimera din ansökan, däremot kan det ibland vara av värde med vidimerade betyg. För att en vidimering ska vara giltig krävs två personer. De ska skriva underskrift, namnförtydligande, ort och telefonnummer. Personerna som vidimerar bör inte vara nära släkt till dig, men kan vara exempelvis en bekant, lärare eller arbetsgivare.

 • Här lägger du in dina uppgifter, såsom för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, personnummer (ej sista fyra siffrorna). Om din privata e-postadress har en allt för oprofessionell framtoning kan det vara värt att skapa en e-postadress med för- och efternamn istället för detta syfte.

 • Om du skriver in ett mål i ditt cv, se till att det är direkt relaterat till tjänstens innehåll och inte en generell målsättning. Formulera målet utifrån vad du vill åstadkomma inom ramen för tjänsten. Genom att formulera målsättningen utifrån det arbete du söker (som per definition är ett mål/delmål i din karriär) kan du sedan utgå ifrån denna målsättning och stämma av gentemot dina meriter i övrigt.

  Detta gör du bland annat för att kontrollera dina presenterade meriters relevans för målet. Men också för att i beskrivningen av de olika meriterna lyfta fram de uppgifter och lärdomar du tagit med dig från dessa erfarenheter och som därmed tagit dig ytterligare ett steg närmare ditt mål. På detta sätt framhävs den röda tråden i ditt cv och en potentiell arbetsgivare kan se att du på ett medvetet sätt under en längre period arbetat mot detta mål.

 • Här kan du kortfattat presentera dina främsta egenskaper eller kvalifikationer (cirka tre), gärna i punktform, som annars kan vara svåra att framhäva på annat sätt i ditt CV utifrån dess struktur.

 • Ta med både längre och kortare utbildningar och glöm inte om du har gått några utbildningar inom ett företag eller i en förening. För varje utbildning notera skolans eller utbildarens namn, under vilken tidsperiod du studerade (om det är en kort utbildning notera även antal veckor eller månader utbildning pågick), utbildningens eller examens namn.

  Lyft fram och utveckla kort de delar i din utbildning som har störst relevans för din målsättning. Har du haft någon praktik eller skrivit en uppsats tillsammans med en organisation kan det visa på din förmåga att tillämpa din akademiska kompetens på en arbetsplats.

  Lyft fram de för din målsättning mest relevanta kurserna och slå gärna ihop flera mindre relevanta kurser i enskilda meriter genom att exempelvis sammanfatta dem under rubriken ”Akademiska kurser inom beteendevetenskapliga ämnen”.

 • Presentera yrkeserfarenhet i omvänd kronologisk ordning (senaste erfarenheten först). Precisera från år och månad till år och månad. Rubricera varje merit med titel och organisation och utveckla kortfattat dels vilka arbetsuppgifter tjänsten inneburit, dina framgångar och lärdomar. Använd aktiva verb som till exempel ansvarade, sålde, införde, planerade, organiserade, utvecklade och övervakade, för att beskriva och precisera dina erfarenheter. Du kan också med fördel om så är möjligt kvantifiera dina prestationer.

  Flertalet mindre relevanta erfarenheter inom gemensam bransch kan slås samman till exempelvis ”Extrajobb inom hotell- och restaurangbranschen”.

 • Presentera här om du har eller har erfarenhet av förtroendeuppdrag. Presentera med samma formalia som inom yrkeserfarenhet.

 • Lista dina språkkunskaper. Inled med det språk du behärskar bäst och gradera dina språkkunskaper utifrån grundläggande, goda kunskaper, flytande. Skilj på dina färdigheter i tal och i skrift. Du kan här även utveckla kort din eventuella utbildning i språket eller i vilket sammanhang du använt/tillgodogjort dig dessa språkkunskaper. Språkkunskaper i svenska presenterar du främst om du har en övervägande del av dina meriter från andra länder än Sverige.

 • Slå samman Office-paketet i sin helhet och dina kunskaper i detta om du inte har särskilda skäl för att lyfta fram särskilda program för sig.

 • Vi rekommenderar i första hand att du för in dina meriter under klara och relevanta rubriker. I andra hand kan det vara värt att ha med denna kategori kallad Särskilda kvalifikationer, eftersom en kategori som heter ”Övrigt” kan nedvärdera dina meriter i onödan.

 • En referens är en person som kan ge dig ett gott personligt omdöme, gärna om hur du för dig i en arbetssituation. Det kan vara en tidigare chef eller kollega. Huvudregeln är att inte lista dina referenser i dina ansökningar om detta inte efterfrågats redan inför första ansökan. Detta dels på grund av normen att man förväntas informera sina referenser innan man lämnar dem som referenser och dels på grund av att rekryterare i regel kontaktar referenser i rekryteringens senare skede. Därför är det vanligt att man skriver att referenser lämnas på begäran. I de fall man presenterar referenser i sitt cv presenteras de med namn, titel, arbetsplats och telefonnummer.

 • Ort och datum Uppe i höger hörn kan man med fördel skriva ut ort och datum (då cv:t är uppdaterat och inskickat).

  Kontaktuppgifter I sidhuvud och/eller sidfot kan man med fördel placera namn och kontaktuppgifter då det underlättar för rekryteraren att hitta dem snabbt samt att det kan frigöra utrymme i övrigt.

  Relevans Finns det information i ditt cv som inte har med dina kvalifikationer för arbetet du söker att göra? Det vill säga som hör till den privata sfären? Finns det information som kan sparas till intervjun, som exempelvis gamla meriter?

  Konsekvent layout Är det samma teckensnitt, bokstavsstorlek, radavstånd och mönster i ditt CV? Går det att snabbt skapa sig en bild av din kompetens? Använd omvänd kronologisk ordning (senaste meriter överst inom respektive rubrik).

  Språk Är ditt cv korrekt stavat? Är det samma språk i hela texten?

 • Kompetens: En persons kunskaper, färdigheter och personlighetsdrag.

  Kvalifikationer: Kunskaper, färdigheter och personlighetsdrag med relevans för den sökta tjänsten.

  Måste jag lämna löneanspråk? Det är vanligt att man efterfrågar hur ditt lönekrav är redan i samband med att du skickar in dina ansökningshandlingar. Vi rekommenderar att du inte gör det, eftersom du kan underminera framtida löneförhandlingar. Läs mer under fliken Förhandla lön.

Allt från ansökan, CV och löneförhandling till arbetsmarknadens spelregler

I vår guide Hitta, sök och få jobbet har vi samlat våra bästa tips för att få drömjobbet. Allt om CV, intervjun, löneförhandlingen och dessutom fakta om dina rättigheter på arbetsmarknaden. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskapet men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.