Ansvar och kunskap om etik

Etik är närvarande i allt vi gör. Det handlar om gott och ont, om rätt och fel. I veckans Chefspodden möter vi Erica Falkenström som är fil dr i pedagogik och författare till den nya boken Etisk kod för chefer.

Etik är inte bara tusenåriga tankar utan något som alltid har varit viktigt. Det gäller våra liv, samhällen och även våra arbetsorganisationer. Etik är kanske mer aktuellt och avgörande än tidigare. Det är viktigt med genuint mänskliga kvaliteteter. Många etiska värden står på spel och egenintressen tycks ibland komma före egenvärden.

Grundvärdena och etiken finns i våra viktigaste dokument och lagar. De bygger på den humanistiska människosynen som har fokus på människors olikhet, men lika värde som personer. Människan har en medfödd förmåga att förhålla sig moraliskt, men idag är det viktigt att odla sin människosyn och vara medveten om att de yttre värdena är mer dominerande än de inre. Det finns en instrumentell syn som styr och vi saknar begrepp och samtal om de etiska värdena.

Vad har etiken med chefskap att göra?

Det kan bli en krock för chefer när systemet och kraven inte medger ett utrymme för hänsyn till etiska värden. Etiken kan vara en viktig gränsningsdragningsteknik. Med ett kritiskt tänkande, att var etiskt medveten och ha kunskap för att göra etiska analyser säkerställer man viktiga värden och tar ansvar för hur verksamheten drivs och vad organisationen står för.

Detaljstyrningen har minskat utrymmet för professionen genom att fokuset är riktat uppåt, återrapporteringen kan göras på bekostnad av det egentliga arbetet och syftet, på ett sätt som inte gynnar dem som man är till för. Det gör att meningen och den viktiga drivkraften går förlorad. Etik och hälsa hänger samman. Att samtala om etik är en viktig del av ledarskapet.

Du kan rusta dig som chef genom att se relationerna, se människorna och inte bara medarbetare och samarbetsparter som aktörer. Det handlar inte om att alla gör vad de vill, chefen leder och fördelar arbetet.

Med medvetenhet om etiken kan chefen integrera etiken på ett bra sätt i allt arbete.

Det är en balanskonst med kärnvärdena som grund – värdighet, integritet och autonomi. Ställ frågan: Gör vi rätt saker? Har vi språk och kunskap om de etiska perspektiven?

Boken Etisk kod för chefer släpps den 20 maj och delas till chefsmedlemmar i Chefstidningen eller via våra arrangemang. Den kan också köpas via bokhandeln.