”Avgörande att akademiker ingår”

Heike Erkers

Sverige har en historisk chans att stötta alla arbetstagares livslånga lärande. Men då måste akademiker och offentligt anställda få samma rättigheter, anser Akademikerförbundet SSR. "Det är avgörande att även akademiker ingår", säger Heike Erkers, förbundsordförande om dagens utredningsförslag.

 

Idag presenterades de tre statliga utredningar som är en förutsättning för att partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning på privat sektor i höstas ska kunna bli verklighet. Anställningsskyddet ska förändras för alla och möjlighet till omställningsstöd ges även för de utan kollektivavtal.  Ett offentligt vuxenstudiestöd för hela arbetsmarknaden ska införas som stödjer det livslånga lärandet.

Akademikerförbundet SSR är försiktigt positivt men oroas över anställda i offentlig sektor och akademiker. 

 - Om detta ska bli ett riktigt lyft för kunskapssverige är det avgörande att möjligheterna till livslångt lärande träffar alla utbildningsnivåer, även akademiker, säger Heike Erkers.

- I ett kunskapssamhälle är anställningstrygghet viktig, men alltmer trygghet i anställning ligger i att du har rätt och uppdaterad kunskap för det jobb du har. Därför är det helt avgörande för fackföreningsrörelsen att se till att kompetenspåfyllnad i hela arbetslivet blir en individuell rättighet för alla. Förhandlingar är alltid en balansgång, men får vi till vettig omställning vid arbetslöshet och sjukdom och livslångt lärande för alla arbetstagare är detta historiskt, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR:s samhällspolitiska chef Ursula Berge har arbetat med frågorna i en grupp inom förhandlingsorganisationen PTK:

- Vi har sett oroväckande förslag där man i praktiken uteslutit akademiker från livslångt lärande. Det har vi arbetat för att få bort. Det är viktigt att överenskommelsen blir bra för alla arbetstagare. Idag gäller den bara delar av privat sektor, medan lagstiftningen om förändrad arbetsrätt gäller alla. Nu måste också fördelarna träffa alla, även de som arbetar i stat, regioner, kommuner och civilsamhället.

Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist Mikael Smeds har följt förslagen kring anställningstrygghet. 

- Sverige kommer även fortsättningsvis ha ett bra anställningsskydd, men nu även tillsammans med goda möjligheter att kompetensutveckla sig mitt i livet.  Man får inte glömma att bakgrunden till de kommande förändringarna av anställningsskyddet handlade om att lösa ett politiskt problem, inte ett arbetsrättsligt. I jämförelse med den s.k. Toijer-utredningen är de föreslagna förändringarna i LAS proportionella och bevarar den grundläggande balansen mellan parterna, säger Mikael Smeds.