Långsiktig psykoterapi måste vinna över kortsiktig medicinering

Vi lever i en medicineringsboom där man ger barn och unga droger i stället för att behandla dom långsiktigt med psykoterapi. Forskningen finansieras av läkemedelsföretag och vi ser ingen vilja hos politiker att se till patienternas individuella behandlingsbehov. Legitimerade psykoterapueter måste gå ihop och stå emot den här kortsiktiga mentaliteten som råder just nu inom vården.

Psykoterapeutföreningen i Akademikerförbundet SSR och lokalföreningen i region Östergötland arrangerade en lyckad medlemsträff med temat "Psykoterapins ställning idag". Det diskuterades och nätverkades bland deltagarna under dagen. Först ut att föreläsa var debattören Gunnar Bohman, medicinsk doktor, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och tidigare universitetslektor på Stockholms universitet.

Medicineringsboom av barn och unga

Gunnar Bohman visar tydliga stapeldiagram på att det är en boom just nu då man medicinerar barn och unga mer än någonsin. Ännu är det för tidigt för att se konsekvenserna av all medicinering. Det finns en risk att vi inte kommer få se såna studier heller, eftersom forskning kostar mycket pengar och den mesta forskningen görs av läkemedelsbolagen som tjänar pengar på medicineringen. 

- Det tar ganska lång tid att utvecklas som människa. För barn kan det ta en 18–20 år iallafall. Ibland kör det fast sig, och hur tusan tänker man när man löser det med en drog? frågar Gunnar Boman publiken.


 

 

 

Diagrammet visar läkemedelstatistik för barn under 18 år. Klicka på bilden för att se den i större format.

Psykoterapi förändrar en människa på ett sätt som mediciner inte gör

Att bota psykiska problem med droger hindrar långsiktig utveckling. Däremot kan psykiska problem förstås som kontextuella och personliga reaktioner och förändras med relationsbyggande praktiker. Människan är berättande. Vi väljer att se omvärlden på ett nytt sätt. Det är det som är poängen med psykoterapi. 

Gunnar Boman uppmanar till en ny vårdform:

  • Hög behandlarkompetens i linje med modeller i Tyskland och Finland.
  • Personcentrerad vård för att utgå från patientens specifika sammanhang, erfarenheter och behov.
  • Hög tillgänglighet av olika metoder oberoende av patientens ekonomiska förutsättningar.
  • Kostnadseffektiv vård som i Tyskland och Finland där det är fritt val av behandlingsmetod och behandlare.
  • Ny organisation med fristående samtalsmottagningar.

Gunnar Boman ser följande fördelar med en ny vårdform:

  • Mer varaktig förändring och utveckling genom rehabiliterande psykoterapi.
  • Avlastning av psykiatri och primärvård eftersom medicinering och sjukskrivningar är långsiktigt dyrare.
  • Minskade samhällskostnader genom lägre kostnad per behandling, kortare vårdtider och färre avbrutna behandlingar samt färre vårdskador och minskade sjukskrivningar.
  • Minskade mänskliga kostnader då behandling formas utifrån patientens individuella behov.

Utbildningen av legitimerade psykoterapeuter måste förändras

En annan föreläsare på träffen i Linköping var Madeleine Cocozza som är socionom, legitimerad psykoterapeut, medicinsk doktor och författare. Hon vittnade om att depressioner ökar dramatiskt och att medicineringen, särskilt av barn och unga ökar radikalt.

- Risken med psykofarmaka är att det bevarar sjukdomen i stället för att förändra den som psykosomatisk terapi gör, säger Madeleine Cocozza.

Men psykoterapiyrket kommer att försvinna om inte utbildningen förändras. Det krävs att yrkeskåren med legitimerade psykoterapefter står emot med teorier och förståelse.

Deltagande politiker kommer att lyssna på oss

Under eftermiddagens modererade Fredrik Hjulström samtal med ordförande Heike Erkers på Akademikerförbundet SSR, Fredrik Sjöstrand (M) Ordförande I hälso- och sjukvårdsnämnden,  Lena Micko (S) regionråd i opposition och med de tidigare talarna Gunnar Boman och Madeleine Cocozza.

Vården har idag sju till åtta månaders kö på grund av brist på KBT-utbildade psykoterapeuter. 

- Det blir som svarte Petter spel mellan olika aktörer. Man har försökt att förhindra detta genom samordningsförbund, menade Heike Erkers 

Fredrik Sjöstrand var ärlig och sa att politiker inte kan någonting om rehabgaranti och vårdval. Men de är villiga att lyssna! De behöver kunskap om vad psykoteraputer kan erbjuda.

- Vi är ingen grupp som skriker högt, sa en engagerad psykoterapeut i publiken.

- Nej, men skriv till oss, jag ska lyssna, svarade Lena Micko.  

Från ord till handling

Samtalet i Linköping landade i att ett nätverk bildades. 15 psykoteraputer skrev upp sig på en lista som tillsammans med lokalföreningen i Östergötland ska ta kontakt och få till en dialog med politikerna.