Socialarbetare, använd din yttrandefrihet!

"Vi hörs för lite i samhällsdebatten", det är något man ofta hör socialarbetare säga. I veckans avsnitt av Socialtjänstpodden träffar Josefine Johansson Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet som skrivit boken ”Debattlustans röster” för att beskriva socionomers deltagande i samhällsdebatten och uppmuntra fler att ge sig in i den.

Socialarbetare måste bli bättre på att använda sig av ordets makt, det menar Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. De är experter av att föra samtal och har mycket erfarenheter. Det är synd att de inte delar med sig av detta och vågar sig ut i samhällsdebatten. Han menar även att vi behöver utmana både oss själva och systemet. Socialarbetares perspektiv behövs i debatten om New Public Management, fördelningspolitik och när Försäkringskassan reformerar en förmån. Jörgen säger att det handlar om att hitta sin uttrycksform. Deltagandet i samhällsdebatten kan ske på många olika sätt: genom det skrivna ordet i insändare, debattartiklar och bloggar, genom ett inspelat samtal i en podd eller genom organisering för eller emot en viktig fråga.

Få är bekväma med att delta i samhällsdebatten 

Det är inte heller så många forskare inom socialt arbete som bidrar till samhällsdebatten, vad beror det på? Jörgen berättar att det finns några som gör det men många andra drar sig för att berätta om sina forskningsresultat i media eftersom socialpolitik är komplicerat. Han menar att forskare måste bli bättre på att uttrycka sina resultat enkelt och kort i ett format för att bli intressant för en politisk journalist. Själv skriver han sedan länge debattartiklar och hoppas alltid att någon ska replikera. Precis som demokratin måste yttrandefriheten underhållas och användas. 

I boken presenterar Jörgen Lundälv en webbenkät som han gjort med 1600 socialarbetare om hur de förhåller sig till offentlig debatt. Den visade att det var väldigt få av de som svarade, bara 6 procent, som hade deltagit i samhällsdebatten på något sätt. En tredjedel hade arbetat kortare än 4 år i socialt arbete och ville vänta med att uttrycka sig offentligt tills de kommit in mer i yrket. Jörgen ser en risk med detta eftersom personalomsättningen i socialtjänsten är hög. En del problem kanske aldrig blir belysta för att de nya socialarbetarna inte vågar berätta om det de ser. 

Viktigast att våga

Att delta i samhällsdebatten är ett sätt att stärka professionen och ett sätt att utföra socialt arbete på samhällsnivå. Vilka är då Jörgens tips till den som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter? Börja med att fråga dig: vem är målgruppen? Och vilket budskap är det du vill förmedla? Skriv konkret och enkelt om det. Ser man människor som drabbas på olika sätt av samhällsförändringar som ingen annan talar om så finns det ett behov av att sprida detta till fler. Socialarbetarna i webbenkäten ger också sina tips där det främsta är att börja skriva. Skippa offerkoftan skriver en lyft också det som är bra. Var inte rädd för socialnämndspolitikerna skriver en annan. Beskriv konkret det du ser och från flera perspektiv: hur påverkas olika grupper av det du vill belysa? Av de 6 procenten hade de flesta inte fått någon negativ respons på sitt debattinlägg, särskilt från kollegor var responsen positiv. Men tyvärr uteblev responsen helt och hållet i många fall. Debattinlägget möttes oftast bara av tystnad. Jörgen Lundälv ser en stor risk i att socialarbetare då tystnar och tänker att det inte finns något intresse för vad de vill säga.

Just nu saknar Jörgen Lundälv en debatt om den pågående översynen av socialtjänstlagen. Han uppmanar både socialarbetare och forskare att skicka in synpunkter till utredningen och att debattera framtidens socialtjänst offentligt.