Solidaritetsfonden ger stöd till civilsamhället i Afghanistan

Elever i en av SAK:s skolor. Foto: Sayed Qudratullah Attaye

Afghanistans civilbefolkning behöver vårt stöd. Våldet och dödandet eskalerar där talibanerna rycker fram. Kvinnor och barn är i majoritet bland offren. En fred tycks mycket avlägsen. Därför har Solidaritetsfondens styrelse beslutat skänka 50 000 SEK vardera till Svenska Afghanistankommittén och Läkare utan gränser för deras livsviktiga arbete i Afghanistan.

Läget i Afghanistan är mycket allvarligt. USAs beslut att ta hem sina trupper har gjort en redan svår situation ännu svårare. I en rapport från FN:s samordningsorgan för Afghanistan UNAMA slås fast att våldet har ökat dramatiskt under maj och juni sedan USA började ta hem sina soldater. Majoriteten av offren är kvinnor och barn.

OBS att texten skrevs den 13 augusti på eftermiddagen. Söndag den 15 augusti intog talibanerna Kabul och den sittande regeringen föll.

Efter mer än 20 års närvaro är talibanernas närvaro fortsatt hög. De gömmer sig bland civilbefolkningen där de lever och bor. Arbete med att få till stånd nya fredsavtal pågår, men utsikten att lyckas verkar mörk. Våldet eskalerar och människor dödas i sprängattentat. Sjukhusen är överbelagda, barn dör på grund av resursbrist. FN har slagit fast att över hälften av alla barn under fem år riskerar undernäring. Den afghanska befolkningen är bland världens mest fattiga och de har prövats hårt under de senaste 40 årens som präglats av krig, konflikt och förtryck. Stor del av befolkningen riskerar svält, löneutbetalningar stoppas och skolor och universitet stängs. Talibanerna intar i en rasande takt provinshuvudstad efter provinshuvudstad. Kvinnorna kommer att tvingas tillbaka till en dold tillvaro i hemmens bakgårdar.

Svenska Afghanistankommittén stöttar på plats

Svenska Afghanistankommittén har varit verksam på plats i nästan 40 år. Under Sovjetisk ockupation, under inbördeskrig och under talibanregim. Idag är man verksam i 17 av de 34 provinserna. SAK arbetar uteslutande på landsbygden, med de mest utsatta, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt internflyktingar. På plats har de ca 6000 anställ och deras möjlighet att utföra sitt arbete påverkas självklart av talibanernas offensiv.

 SAK har bestämt sig för att stanna kvar i Afghanistan så länge det bara är möjligt. De menar att de har ett ansvar inför civilbefolkningen att hålla skolor och sjukhus öppna och också möjliggöra annan samhällsservice. Exempelvis så går omkring 100 000 barn i SAK:s skolor och 60 procent av dem är flickor. I tidningen Omvärlden finns en aktuell artikel om nu-läget för SAK:s verksamhet.

Läkare utan gränser hjälper på plats

Läkare utan gränser arbetar i Lashkar Gah, Kandahar och Kunduz, vilket är tre områden som har drabbats allvarligt av våldet. Men strider pågår också omkring staden Herat, där Läkare Utan Gränser även har verksamhet. Stödet är livsviktigt under rådande förhållanden. När våldet trappas upp, människor lemlästas och när sjukvårdinstitutionerna plötsligt befinner sig i frontlinjen och människor drivs på flykt i sitt eget land.

Du kan också bidra med ett stöd till någon av dessa två organisationer, eller genom att Swisha valfritt belopp till förbundets SOLIDARITETSFON 123 594 85 00, märk ditt bidrag med namn och Afghanistan.