Verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier

Det finns redan en mängd bra verktyg för att arbeta mot sexuella trakasserier. Här hittar du hela verktygslådan.

En skärm fylld med orden #metoo.

Akademikerförbundet SSR har medlemmar i alla sektorer över hela arbetsmarknaden. Fackligt förtroendevalda finns inte alltid på alla arbetsplatser, men via samarbeten lokalt och centralt kan vi alla bidra till förändring på olika sätt. För att lyckas extra bra med samverkan kring arbetsmiljöfrågor har särskilda organisationer bildats där både fack och arbetsgivarorganisationer finns representerade. Det gör att de verktyg som tagits fram där redan är förhandlade och klara, alltså redan godkända av samtliga parter. Det ska utnyttjas!  

Suntarbetsliv – för dig i kommun/region

Suntarbetsliv är den organisation som servar kommuner och regioner med verktyg för en bättre arbetsmiljö. De lyfter fram nya arbetsmiljöföreskriften OSA för att synliggöra sexuella trakasserier som en form av mobbning. Men föreskriften fungerar i det här sammanhanget också som ett bra sätt att lyfta frågan om sexuella trakasserier och skapa tryggare arbetsplatser. De har många stöd och tips för hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier.  

Prevent – för dig i privat sektor

Prevent är organisationen för dig som är verksam i privat sektor. Prevent har också specifikt riktat in sig på det förebyggande arbetet, men har även kopplat ihop sambandet mellan kränkningar och en rå jargong. Sexuella trakasserier kommer sällan helt ensamma. Här finns också ett metod- och stödmaterial att använda i det förebyggande arbetet. Framtaget för privat sektor, men fungerar utmärkt för alla typer av arbetsgivare.

Partsrådet – för dig inom staten

Partsrådet är motsvarande organisation för staten, det vill säga Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna. Här verkar Akademikerförbundet SSR inom parten Saco-S.  

Självklart kan alla verktyg lyftas fram och användas i andra delar av arbetsmarknaden också. Inloggning krävs inte, allt ligger öppet för ökad användning och tillgänglighet.