Checklista för dig som blivit uppsagd

Här är listan med allt du måste ha koll på.

När man blir uppsagd är det viktigt att få allting rätt. Både för att du ska få ersättning från första möjliga dag, och för att du ska få en lyckad omställning till ett nytt jobb. 

Du behöver ha koll på

 • Tidigare arbetsgivare
 • Omställningsorganisation
 • Arbetsförmedlingen
 • Akademikernas a-kassa
 • Inkomstförsäkringen hos Folksam
 • Akademikerförbundet SSR
 • Vad som krävs för att du ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande

Nedan går vi igenom punkt för punkt vad du behöver göra.

Tidigare arbetsgivare – kolla din uppsägningstid

Om du har blivit uppsagd finns det tre olika ställen där din uppsägningstid kan vara reglerad. Det kan vara i ditt anställningsavtal, om det står något annat där än i kollektivavtalet. Vilket kollektivavtal din arbetsplats har bör stå i ditt anställningsavtal. Här kan du hitta våra kollektivavtal inom kommuner och regioner | staten | privat och ideell sektor. Finns det ingen uppsägningstid reglerad varken i anställningsavtal eller kollektivavtal gäller reglerna om uppsägningstid som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Att göra:

Vilken är din omställningsorganisation, och vad gäller där?

Kolla med din arbetsgivare om du omfattas av ett omställningsavtal. Det beror på om din arbetsgivare har tecknat ett sådant avtal. Det finns också krav på hur länge du ska ha jobbat och andra kvalificeringsregler.

Om du omfattas kan du få hjälp av din omställningsorganisation redan under uppsägningstiden. Där kan du få hjälp med ersättning, coachning, utbildning och mycket annat. Din arbetsgivare måste ansöka för att du ska kunna få hjälp. Ibland behöver även du ansöka.

Den ersättning du kan få heter olika saker hos olika omställningsorganisationer, men funkar som en påfyllnad på a-kassan utöver a-kassetaket. Den kan till exempel heta avgångsersättning, inkomstförstärkning, a-kasseförstärkning eller a-kasseutfyllnad. Olika villkor gäller för olika omställningsorganisationer. Ersättningen från din inkomstförsäkring från facket läggs ovanpå det (om du har varit medlem tillräckligt länge för att vara berättigad till ersättning).

Kolla på respektive webbplats vilka villkor som gäller för att du ska kunna få stöd och ersättning, och hur din arbetsgivare – och eventuellt du själv – ansöker.

Arbetsgivare Omställningsorganisation
Kommuner & regioner Omställningsfonden
Staten Trygghetsstiftelsen
Privat sektor TRR – Trygghetsrådet

Civilsamhället

TRS eller Omstella

Svenska Kyrkan

Kyrkans Trygghetsråd

 

Att göra:

 • Kolla med din arbetsgivare om du omfattas av omställningsstöd
 • Om ja, se till att din arbetsgivare ansöker om stöd. 

Krångligt? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan alltid få personlig rådgivning.

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen så snart du är uppsagd, men senast första arbetslösa vardagen. Kontrollera då att du är rätt registrerad och sök ersättning.

Att göra:

 

Ta kontakt med Akademikernas a-kassa och ansök om ersättning

Om du har varit medlem i a-kassan tillräckligt länge, och uppfyller vissa arbetsvillkor, så kan du få a-kassa. Här kan du läsa vilka regler som gäller. Normalt är det sex karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Under karensdagarna får du ingen ersättning.

Hör av dig till Akademikernas a-kassa redan den första arbetslösa dagen – alltså den första dagen du står till arbetsmarknadens förfogande.

A-kassan kommer behöva ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyg kan utfärdas av arbetsgivaren först efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utfärda ett sådant. 

Innan du blir arbetslös kan du också förbereda dig genom att gå igenom vad du har gjort de senaste tolv månaderna. Om du till exempel har studerat, varit sjuk eller föräldraledig kan den tiden eventuellt hoppas över när din ersättning ska beräknas. Du kan också anmäla vilket bankkonto du vill ha pengarna till.

Kontakta Akademikernas a-kassa om du har några frågor.

Tillfälliga regler under 2020

Regeringen har föreslagit nya tillfälliga regler för a-kassan under 2020, bland annat kortas kvalificeringsperioden, karenstiden tas bort och högsta dagpenning höjs. Läs mer om det hos Akademikernas a-kassa.

Att göra:

 

Inkomstförsäkringen – ansök om ersättning hos Folksam

Alla som har varit medlemmar i Akademikerförbundet SSR minst 18 månader och som är medlemmar i en a-kassa omfattas av vår inkomstförsäkring. Har du varit medlem i annat fackförbund med inkomstförsäkring och nyligen bytt kan du tillgodoräkna dig månader därifrån. Vi har vår inkomstförsäkring hos Folksam. Du kan läsa om den här.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och eventuellt omställningsstöd upp till cirka 80 procent av din lön i 140 ersättningsdagar – ungefär sju månader, om du blir arbetslös. Du som tjänar mer än a-kassans tak har nytta av inkomstförsäkringen. Taket för ersättningsgrundande månadslön är 100 000 kronor. Det är lika många karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan).

För att få ersättning behöver du en kopia av beslutsbrev och det första utbetalningsbeskedet från a-kassan. Läs mer om hur du söker ersättning här, under ersättning och villkor. Ring Folksam på 08–700 40 25 om du har några frågor eller behöver hjälp. 

Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du också få kostnadsfritt karriärstöd via Folksam och företaget AS3, under tiden som du får ersättning från inkomstförsäkringen. (Även om du inte har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen kan du få karriärstöd av Randstad RiseSmart. Du kan läsa mer om vårt karriärstöd här.

Att göra:

 

Du får sänkt medlemsavgift hos Akademikerförbundet SSR

Hör av dig till förbundets medlemsregister och uppge att du har blivit arbetslös så får du reducerad avgift. Ordinarie avgift är 260 kronor i månaden. Som arbetssökande betalar du bara 94 kronor i månaden. Glöm inte att ändra tillbaka när du har fått jobb igen.

Att göra:

 

Under arbetslöshetstiden – stå till arbetsmarknadens förfogande

När du har gjort allt detta ska du få den ersättning du är berättigad till. Sedan är det väldigt viktigt att du uppfyller de krav som ställs på dig för att du ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Annars kommer du inte få ersättning.

Du ska: 

 • Medverka till att upprätta en individuell planering
 • Vara aktivt arbetssökande (söka lämpliga arbeten och anvisade lämpliga arbeten)
 • Skicka in aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 • Ha kontakt med din arbetsförmedlare och/eller kompletterande aktör i den omfattning de bestämmer
 • Delta i arbetsmarknadsåtgärder som du blir anvisad

Vi finns här för dig

Tveka inte att höra av dig om du behöver stöd eller har frågor! Börja på Svar Direkt, det är är snabbaste vägen till svar på dina frågor.