Utbildning för beteendevetare

Antalet beteendevetenskapliga utbildningar blir bara fler och fler. Valmöjligheten är stor, under studietiden såväl som senare i arbetslivet.

Glad kvinna i kostym på kontor.

Varje år växer nya beteendevetarutbildningar med olika inriktningar fram på våra universitet och högskolor. Så har det sett ut de senaste tio åren. Beteendevetarnas utbildningsbakgrund kan skilja sig enormt från person till person. 

För att kunna kalla sig beteendevetare ska man ha en kandidatexamen inom något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi. För att möta ett växande behov kom beteendevetarlinjerna under 1970-talet att kombinera och bredda de traditionella huvudämnena med till exempel ekonomi och juridik. Specialinriktningen kan sedan fokusera på allt från social omsorg eller arbetsvetenskap till samhällsvetenskapliga ämnen, IT eller olika sociologiska inriktningar.

Växande område

Det finns omkring 50 olika beteendevetenskapliga utbildningar i Sverige idag. Till det kommer flera hundra olika beteendevetenskapliga kurser. Inom beteendevetenskapen ryms grupper som exempelvis , beteendevetare med IT-inriktning, danspedagog, beteendevetare inom social omsorg, hälsopedagog, beteendevetare inom missbruksvårdsprogram, musikpedagog, pedagog med inriktning ungdom/missbruksfrågor, rehabiliteringsvetare och socialpsykolog.

Vi samarbetar med olika lärosäten för att medverka på deras beteendevetardag/-ar. Till exempel har vi medverkat ett antal år på Mälardalens Högskolas beteendevetardag där arbetsgivare, yrkesverksamma och studenter inom fältet möts.