Frågor vi driver för socionomer

Akademikerförbundet SSR arbetar med olika frågor av intresse för socionomer. Förbundet är partipolitiskt obundet men tar ställning i frågor som rör våra medlemmar i deras profession.

Vi är det största fackförbundet för socionomer. Vi arrangerar Socionomdagarna, vi instiftade Nämnden för socionomauktorisation som ett led i socionomers professionalisering och vi äger och ger ut Socionomen, den främsta tidskriften för socialt arbete.

Det här tycker Akademikerförbundet SSR

• Politiker ska beslut om mål - inte individer. Det är dags att socialsekreterare och chefer får fatta besluten i socialtjänsten!

• Satsa på det förebyggande sociala arbetet - det spar lidande och pengar

• Socialt arbete kräver handlingsutrymme - minska detaljstyrning och onödig administration

• Fler specialisttjänster inom socialt arbete som ett sätt att utvecklas i yrket och kunna göra karriär!

• Socionomer ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning.

Inte medlem än?
Läs mer om medlemskap här.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap i facket men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap i facket men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Socionom? Auktorisera dig!

Auktorisation är en kvalitetssäkring för dig som är utbildad och erfaren socionom.

Nämnden för Socionomauktorisation står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Socionom? Auktorisera dig!

Auktorisation är en kvalitetssäkring för dig som är utbildad och erfaren socionom.

Nämnden för Socionomauktorisation står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Läs även

Socialtjänstpodden

Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och social politik.

Läs mer

Etik i socialt arbete

Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

Läs mer