UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Få vårt nyhetsbrev

UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. I vårt arbete med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan. Vi vill att fler arbetsplatser ska börja arbeta med UUA.

Arbetet sker i bred samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Fremia, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Emma Nyquist, ICA gruppen

Emma Nyquist, ICA gruppen

Karin Callin, Scania Group

Karin Callin, Scania Group

Gå en grundutbildning

En rejäl introduktion. Grundutbildningen är en dag lång och ges på flera orter i landet. Den kan även ges vid efterfrågan.

Gå en grundutbildning

En rejäl introduktion. Grundutbildningen är en dag lång och ges på flera orter i landet. Den kan även ges vid efterfrågan.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Om UUA-projekten

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser.

Om UUA-projekten

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 i samarbete med flera andra organisationer och företag projekt för universell utformning av arbetsplatser.

Ämne