UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Illustration av en arbetsplats med UUA. Av Anneli Karlsson.

Kom igång med Universell utformning

  • Kostnadsfria utbildningar
  • Lärande
  • Utvecklingslabbar
  • Nätverkande

Arbetsplatser ger mer när de är till för alla

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver då vara utformade för alla som har den rätta kompetensen. Och dessa människor kommer att vara väldigt olika. Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter.

Ett universellt arbetsliv tar vara på kompetens som kan stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Universellt arbetsliv ökar vår potential då det inte stänger ute personer med den bästa kompetensen på grund av till exempel funktionsnedsättningar, sexuell läggning, bakgrund eller ålder. Det vinner alla på.

Vi välkomnar nu företag, organisationer och enskilda som vill förändra och modernisera våra arbetsplatser till den nystartade föreningen. Läs mer om Föreningen UUA här.

Så blir moderna arbetsplatser framgångsrika

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. I vårt arbete med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan. 

Arbetet sker i bred samverkan med Akademikerförbundet SSR, CSR SwedenForum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Fremia, RandstadSveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Emma Nyquist, ICA gruppen

Karin Callin, Scania Group

Ämne