Därför avslutades omställningsförhandlingarna

Svenskt Näringsliv har avslutat förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal. Sacoförbunden vägrade ställa sig bakom övriga PTK-förbunds och Svenskt Näringslivs vilja att offra Lagen om anställningsskydd (Las).

– Att avsluta förhandlingarna är det enda rätta med tanke på de allvarliga konsekvenser som avtalet skulle få för våra medlemmar. Det handlade om stora förändringar på den svenska arbetsmarknaden, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och akademikernas företrädare i PTK:s förhandlingar.

Förhandlingarna – som startade 2012, avbröts 2013 och återupptogs i somras – gällde ett nytt omställningsavtal för 850 000 privatanställda tjänstemän. Avtalsförslaget innehöll inget krav på att arbetsgivaren och de anställdas företrädare måste komma överens vid neddragningar utan arbetsgivaren skulle själv kunna bestämma om exempelvis turordningskretsarnas storlek och definition. De anställda skulle därmed i praktiken bli rättslösa.

Svenskt Näringslivs erbjudande för att få PTK att acceptera ett försvagat fackligt inflytande vid neddragningar var pengar till en kompetensstiftelse. 1,2 miljarder kronor skulle finnas tillgängligt varje år för tjänstemän för att fylla på sin kompetens. Utslaget på varje individ blir detta dock inte mer än 1 400 kronor per år.

Sacoförbunden menar att otrygga villkor för medlemmarna är ett alldeles för högt pris.

– Vi är positiva till kompetensutveckling, men det väger väldigt ojämnt i vågskålen. Kompetensfrågan måste vi lösa för Sverige – men inte på bekostnad av våra möjligheter att hjälpa våra medlemmar som hamnar i en personlig kris när de har blivit uppsagda, säger Camilla Frankelius.

Att förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal nu avslutats innebär att det tidigare avtalet fortfarande gäller.

Läs även artiklar om omställningsförhandlingarna:

Akademikerna vägrade att offra Las (Ingenjören)

Det blir inget nytt omställningsavtal (Kollega)

Spricka i Unionen om turordningsreglerna (Arbetet)

Arbetsgivarna vill kunna säga upp och nyanställa samtidigt (Arbetet)

Rungande nej till nya turordningsregler (Arbetet)

Unionen dementerar minskat fackligt inflytande (Kollega)

Avtalsförslag hotar fackets inflytande (Ingenjören)