Kongress 2021

Akademikerförbundet SSR håller kongress den 7–9 maj 2021. Kongressen hålls på Vår gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm, om pandemiläget tillåter.

Påverka framtiden – skriv en motion

En motion är ett förslag som en medlem eller en förening vill att kongressen ska ta upp. Alla medlemmar kan skriva motioner till kongressen.

Den 31 januari 2021 är sista dag att lämna in en motion. 

Läs allt om motioner

 

Vilka ska leda förbundet efter kongressen? 

På kongressen väljs personer till olika uppdrag inom förbundet, till exempel ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer, ombud till Sacos kongress. Nomineringar är förslag på sådana lämpliga personer. Alla medlemmar kan nominera personer till förbundsstyrelsen.

Den 31 januari 2021 är sista dag att nominera. 

Läs allt om nomineringar

 

Hur blir jag kongressombud?

Det är distriktsföreningarna som väljer kongressombud på sina årsmöten. Om du är intresserad av att ställa upp som kongressombud eller på något annat fackligt uppdrag i föreningen så kontaktar du din distriktsförenings valberedning. Kontaktuppgifter till distriktsföreningen hittar du här.

 

Jag är vald till kongressombud. När kommer kallelse och kongresshandlingar?

Kallelse, ärendeförteckning och valberedningens förslag skickas till ombuden senast den 10 mars 2021. Resterande handlingar skickas senast 24 mars 2021.

 

Vill du ställa ut på kongressen?

Kontakta tore.bengtsson@akademssr.se för mer information.

Viktiga datum inför kongressen

1 januari: Mandatfördelning färdig
31 januari: Sista dag att komma in med motioner
31 januari: Sista dag att nominera personer till de val som hålls på kongessen
10 mars: Utskick av kallelse, ärendeförteckning, valberedningens förslag
24 mars: Samtliga handlingar publiceras i mötessystemet
7-8 maj: Kongress

Läs även

Allt om nomineringar

På kongressen väljs personer till olika uppdrag inom förbundet, bland annat förbundsstyrelse för de kommande tre åren.

Läs mer

Skriv en motion till kongressen

Alla medlemmar, föreningar och råd kan påverka förbundets inriktning och verksamhet genom att skriva motioner till kongressen.

Läs mer