2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35

2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35