Facklig grundkurs – kursbok

Den här kursboken vänder sig till dig som är ny i ett fackligt förtroendeuppdrag för Akademikerförbundet SSR, och som har anmält dig till en facklig grundkurs.

Boken ger dig:

  • inblick i Akademikerförbundet SSR och facket fungerar,
  • förståelse för vad det innebär att vara facklig förtroendeman,
  • grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga lagstiftningen och gällande kollektivavtal,
  • kunskap om viktiga fackliga och yrkesmässiga frågor, och
  • råd och stöd i medlemsrekryteringen.
Facklig grundkurs – kursbok