Mall för verksamhetsberättelse, lokalförening

En verksamhetsberättelse är styrelsens rapport över vad föreningen gjort under året.

Det är bra att ha med lite statistiska uppgifter om hur många medlemmar som finns i föreningen och hur många som värvats under året, hur många utbildningar eller föreläsningar förtroendevalda och medlemmar genomgått, hur föreningen synts utåt i olika sammanhang o annat som lyfter fram det viktiga fackliga arbetet.

Utgångspunkten för verksamhetsberättelsen är föregående verksamhetsplan och protokollen från styrelse- och föreningsmötena. Där framgår nämligen vad föreningen sagt att de ska göra och vad som faktiskt är genomfört. Styrelsen får i övrigt hjälpas åt att se till att allt kommer med så att ert viktiga arbete för medlemmarna verkligen syns!

Mall för verksamhetsberättelse, lokalförening