Redovisning av handkassa

Vi har nu slutat med att skicka ut handkassor till lokalföreningar men summan per förening finns kvar. Handkassa är en summa pengar som din förenings styrelse har till sitt förfogande för att klara av löpande småutgifter som till exempel fika i samband med styrelsemöten och ersättning för eventuella kollektivtrafikresor som de aktiva i förening måste göra för att kunna medverka vid styrelse- och medlemsmöten. På årsmötet utses en kassör som tar på sig att administrera handkassan och redovisar kvittona till förbundskansliet. Alla utlägg måste redovisas med kvitton. Det är ett krav från våra revisorer. Här kan du läsa mer om hur styrelsen får använda pengarna: https://akademssr.se/sites/default/files/files/anordna_aktiviteter_180522_1.pdf

 

Har ni ändå handkassa kvar vore det bra om ni återbetalade den till BG: 5101-6756 där ni anger föreningens namn så att vi kan boka den korrekt. Har ni även kvitton kvar avseende den måste de även skickas in till oss. Har ni frågor går det bra att skicka e-post till: forening@akademssr.se.

Redovisning av handkassa