Brottas du med ett yrkesetiskt dilemma – fråga Etikrådet! | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Etikrådet

Brottas du med ett yrkesetiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge chefer och professioner stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar.

Etikrådets mål är att:

  • lyfta etikdiskussionerna i den allmänna debatten och bland medlemmarna
  • hålla förbundets etiska koder levande

ge chefer och professioner stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar.

Oavsett om du är medlem eller inte så kan du anmäla frågor till rådet. Om du vill kan du vara anonym och det är du som avgör om din fråga ska behandlas helt konfidentiellt eller om svaret kan publiceras i eget forum.

Här kan du läsa mer:

 

KONTAKTA ETIKRÅDET

Vårt råd behöver etiska dilemman att sätta tänderna i. Så om du har något du grubblar över eller om du sitter på ett bra exempel – hör av dig!

Vi behöver få in många exempel på etiska dilemman för att riktigt kunna använda oss av rådets kunskap. Om du har något du grubblar över eller om du sitter på ett bra exempel, tveka inte att mejla oss en beskrivning av ditt ärende, samt dina kontaktuppgifter. Du kan även höra av dig per telefon till utvecklingschef Titti Fränkel, som är anträffbar måndagar och tisdagar.

Kontakt

E-post: etikradet@akademssr.se

Telefon (Titti Fränkel): 0703 70 44 33