Valberedningsservice

Du som har ett valberedningsuppdrag är hjärtligt välkommen att kontakta vår valberedningsservice. Bäst service får du om du kontaktar oss i god tid, helst minst tre månader före årsmötet. Vi hjälper dig också med att bolla tankar kring ditt viktiga uppdrag.

Vi som sköter förbundets valberedningsservice är: