Akademikern

Hbtq: Pride

Mycket att vara stolta över

Medlemmarna i Akademikerförbundet SSR har en hel del att vara stolta över. Vid sidan av vårt arbete för att synliggöra hbtq-frågor firade vi 2015 tioårsjubileum med vårt deltagande i Stockholm Pride. Och arbetet fortsätter.
Foto: Akademikerförbundet SSR.

Under parollen SO FACKING PROUD har Akademikerförbundet SSR synts i pridesammanhang sedan 2011. En lek med ord som får människor att haja till och höja på ögonbrynen. Utöver det EU-projekt som förbundet tidigare varit involverat i handlar det idag om att utbilda, synliggöra och medvetandegöra medlemmar, fackligt förtroendevalda, motparter och samarbetspartners i hbtq-frågor.

Lokala aktiviteter

Under åren har flera av landets lokala pridefestivaler besökts och vi har arrangerat officiella seminarier eller hållit lokala medlemsträffar och utbildningar. I år är det elfte året i rad som förbundet deltar på Stockholm Pride. Här kan du läsa en artikel om vår medverkan på Stockholm Pride.

Hen Hon Han

På senare år har förbundet också utvecklat en facklig utbildning som ges i anslutning till Stockholm Pride. Vi kallar den Hen-Hon-Han och vi fokuserar på grundläggande hbtq-kompetens kopplat till arbetsmiljö och profession. Här kan du läsa mer om vad tidigare deltagare tyckt om utbildningen. Kursen genomförs även i år, den 2-4 augusti.

Har du frågor om utbildningar eller kommande aktiviteter är du välkommen att kontakta ombudsman Daniel Hjalmarsson. Han nås på telefon 0701-90 44 82 eller via mejl.