Landet runt

Kickstarta hösten med en expert från förbundskansliet!

Under september och oktober åker vi från förbundskansliet ut och träffar medlemmar runt hela landet. Passa på och boka in oss på ett möte. 63 föreningar har redan bokat!

Mejla frågor och bokningsförfrågningar här

 

Heta ämnen just nu

Omställning och livslångt lärande

Med Ursula Berge

Nu sjösätts den största reformen på svensk arbetsmarknad på decennier. Med upp till 80% av lönen kan den som är mitt i arbetslivet plugga upp till två terminer. Man kan studera på högskola, eller på andra ställen.

Vill ni förstå reformens innehåll och krav och vilka chanser man har att få kompetensutveckling mitt i arbetslivet, är detta föredraget för er.
 

Vad innebär förändringarna i LAS?

Med Mikael Smeds

Den 1 oktober 2022 sker en av de större reformerna av det svenska anställningsskyddet. Blir det enklare för arbetsgivare att säga upp personal? Vilken roll kommer kollektivavtalen att spela under de nya reglerna? Vilka effekter kan vi vänta oss av förändringarna av tvistereglerna i LAS? Här förklarar och diskuterar vi dessa frågor mer detaljerat, och sätter in dem i en större kontext.

Vill ni ha en fördjupad förståelse för LAS-reformen bjuder ni in Mikael Smeds. Förändringarna i LAS är intimt sammanvävda med Ursula Berges ämne ovan om omställning och livslångt lärande. Bjud in både Ursula och Mikael för att få en presentation av helheten.
 

Arbetsmiljö

Med Maja Todorovic

Enligt lag ska vi ha en god arbetsmiljö på jobbet och forskningen visar att arbetsplatser som arbetar med friskfaktorer kännetecknas av låg sjukfrånvaro och medarbetare som mår bra. När vi mår bra presterar vi bättre på jobbet. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö, men vilken roll har vi som medarbetare? Och vilken roll har skyddsombuden? 

Vill ni veta mer om friskfaktorer, roller eller något annat inom arbetsmiljöområdet? Hör av er så anpassar vi ett seminarium eller workshop utifrån era önskemål!
 

Kompetensförsörjning

Med Ursula Berge eller Markus Furuberg

17 av de 25 värsta bristyrkena på svensk arbetsmarknad är på välfärdsområdet. Vi måste ha fler ingångar i yrkena och bättre villkor i välfärdsjobben. Orsaker till att lämna sektorn måste också bli färre. Tillsammans med fem andra välfärdsförbund går vi nu i bräschen för ett välfärdslyft som gör att välfärdens jobb inte bara är Sveriges viktigaste jobb, utan även Sveriges bästa jobb. Hör mer om den stora och breda satsningen inom ramen för ”Facken i Välfärden”. 
 

Ny Socialtjänstlag

Med Monica Engström

Den nya socialtjänstlagen bereds för fullt på regeringskansliet och vi kan förvänta oss en ny lag på plats under de kommande åren. Vill ni veta mer om vad de nya förslagen kommer att innebära för socialtjänsten? Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR, går igenom den nya lagen och de förändringar som socialtjänsten står inför. Fokus ligger på de större förslagen och hur de kommer att påverka socialtjänstens arbete i framtiden. 

Opinionsbildning och kontakt med media

Med Victor Harju

Utbildning som går att få i två delar eller med mer fokus på någon av dem:

  1. Kontakt med media. Frågor vi jobbar med under passet:
    Vad ska du säga när du blir uppringd av en journalist? Hur förbereder du dig inför en intervju?
    Hur tar du mediautrymme på eget initiativ?

  2. Opinionsbildning. Frågor vi jobbar med under passet:
    Hur påverkar ni den lokala debatten? Hur påverkar ni den lokala politiken?
    Vad är avgörande för att få politisk förändring på plats?

Det går även att inkludera en del kring sociala medier.

Beställ gärna "Akademikerförbundet SSR's mediehandbok - Konsten att påverka" redan nu!

Och "Mediekort - Tips om du blir uppringd av en journalist"

 

Många fler ämnen

Vi kan erbjuda föreläsningar och möten i många andra ämnen också – arbetsrätt, organisering, professionsfrågor, politik och lokalt påverkansarbete för att nämna några. På sidan Boka en föreläsare till föreningsmötet finns massor att välja bland, och en lista med personer på kansliet som gärna föreläser.

Se fler ämnen och föreläsare
 

Passa på – boka in oss redan nu

Hittat något som känns rätt för er? Kul! Vi kan också anpassa och kombinera ämnen i dialog mellan er och den som ansvarar för passet.

Mejla frågor och bokningsförfrågningar här

63 föreningar har redan bokat #ssrlandetrunt