Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20

Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Sobona.

Avtalsperioden gäller fram till 31 mars 2024. Löneavtalet gäller från 1 april 2020, Allmänna Bestämmelser gäller från 1 november 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

Viktiga delar i avtalet är:

  • Retroaktiv lön från första april 2020
  • Partsgemensamt arbete för att utöka möjligheterna att göra lönekarriär hos sin arbetsgivare såväl lokalt som centralt.
  • Partsgemensamt arbete för att stärka det lönepolitiska arbetet med lönespridning såväl lokalt som centralt.
  • Konverteringstiden för att få en tillsvidareanställning sänks från 24 månader till 18 månader för arbetstagare som har vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning (from 211001).
  • Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar from 2022-01-01 (tidigare 365 dagar).
  • För arbetstagare som arbetar ständig natt ges möjligheter till ett lägre arbetstidsmått, det nya arbetstidsmåttet för ständig natt är 34 timmar och 20 minuter (from april 2022).
  • Partsgemensamt arbete för att tillsammans med arbetsgivaren utarbeta råd och stöd kopplat till distansarbete för att förbättra förutsättningarna vid distansarbete.
  • Partsgemensamt arbete för friska arbetsplatser där vi lyfter fram friskfaktorer i arbetet som ska vara en bra grund för lokala parters arbete.

Avtalen

Läs mer om SAM17 här.

Ny försäkringsförmån för anställda vars sjukpenning dragits in av Försäkringskassan

En ny försäkringsförmån, ”Särskild AGS-KL-förmån” börjar gälla från den 1 juni 2018. Det som är nytt är att den anställde själv ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring. PDFen på denna sida heter "Överenskommelse och villkor Särskild AGS-KL-förmån". För närmare information se https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/indragen-sjukpenning

Läs även

Förhandling ger bättre villkor

Centrala, kollektiva eller individuella förhandlingar? Vad är det egentligen som avhandlas i de olika förhandlingarna?

Läs mer

Varför är det bra med kollektivavtal?

Kollektivavtal är bra både för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare. Men varför? Och vad innebär egentligen ett kollektivavtal?

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer