Akademikern

Inkomstförsäkring och a-kassa

Skyddsnät vid arbetslöshet

Vad händer om du blir arbetslös? A-kassan är ditt viktigaste skyddsnät och ger trygghet om du förlorar ditt jobb. Och vår nya inkomstförsäkring kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av inkomsten.

A-kassan

A-kassan är en omställningsförsäkring som ger dig ersättning vid arbetslöshet. En stark a-kassa bidrar till att skapa en trygghet i arbetslivet och förhindrar lönedumpning. Du väljer själv om du vill vara med i a-kassan, men ett medlemskap i Akademikernas a-kassa AEA är en prisvärd försäkring som bara kostar 100 kronor i månaden.

Det är riksdagen som bestämmer om villkor och ersättningsnivåer. Under de första 100 dagarna kan du som mest få 80 procent av det så kallade a-kassetaket som är 25 025 kronor. Det blir runt 20 020 kronor per månad före skatt. Under de följande 100 dagarna sänks taket till 80 procent av 20 900 kronor i månaden, vilket som mest ger 16 720 kronor före skatt. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 70 procent av 23 885 kronor vilket innebär 16 720 kronor per månad före skatt.

Bli medlem i Akademikernas a-kassa AEA.

Inkomstförsäkringen

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och kompletterar ersättningen från a-kassan. Den ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i sammanlagt 140 ersättningsdagar, cirka sju månader.

Om du tjänar mer än a-kassetaket så har du nytta av inkomstförsäkringen. Taket för ersättningsgrundande månadslön är 100 000 kronor.

Du måste vara medlem i svensk arbetslöshetskassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen gäller även om man säger upp sig själv. Tidigare har man kunnat få ersättning vid ofrivillig arbetslöshet men från 1 september 2016 gäller den även vid egen uppsägning. Om man säger upp sig själv riskerar man att bli avstängd från arbetslöshetsersättning under maximalt 45 ersättningsdagar. Ersättningen från inkomstförsäkringen börjar betalas ut samtidigt som ersättningen från a-kassan. De nya villkoren tillämpas på arbetslöshet som inträder efter den 1 september 2016. Från och med den 1 december kommer medlemmar som uppbär ersättning från förbundets inkomstförsäkring ha möjlighet att få kostnadsfri, kvalificerad karriärcoaching via AS3. Läs mer om inkomstförsäkringen under fliken Jobb & Lön

När kan du få ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i förbundet i minst 18 månader innan arbetslöshetens inträde. Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara medlem i svensk arbetslöshetskassa och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. I övrigt gäller i stort samma regler som för ordinarie a-kassa. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år. Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in din ansökan till Förenade Liv. Bifoga kopia på beslutsbrev och det första utbetalningsbeskedet från a-kassan.

Den kollektiva inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet i Akademikerförbundet SSR kan kompletteras med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker en period om ytterligare 160 ersättningsdagar vilket motsvarar cirka 8 månader. Tilläggsförsäkringen ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till en månadslön på 80 000 kronor.

Mer information och fullständiga villkor

För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0771-950 950 eller besök försäkringens hemsida. På försäkringens hemsida kan du se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges motsvarar ersättning före skatt.