Samlad information om Coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fler fall av corona i Sverige nu mycket hög. I vår verksamhet följer vi de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som ansvarar för att begränsa smittspridningen av viruset Covid-19. 

Vad gäller för mig som anställd?

Får arbetsgivaren stänga av mig från jobbet? Vad händer om jag redan har bokat en resa? Vad gäller för tjänsteresor? Här hittar du frågor och svar om vad som gäller dig som arbetstagare.

Vad innebär korttidspermittering?

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om korttidsarbete/permittering.

Tillfällig anpassning av kollektivavtalet i kommunal sektor

En ny överenskommelse har träffats i kommunal sektor om en tillfällig förändring i avtalet för att förhindra spridningen av coronavirus. Läs mer om överenskommelsen här. 

Vilka åtgärder vidtar Akademikerförbundet SSR?

Vi har öppet som vanligt, men vissa störningar i verksamheten kan förekomma. Läs mer i detta meddelande från förbundsdirektören angående förbundets verksamhet.

Vad gäller för förbundets kurser, möten och andra evenemang?

På grund av pågående epidemi av Covid-19 (coronavirus) ställer Akademikerförbundet SSR in alla av förbundet arrangerade event, utbildningar och arrangemang  från och med 16 mars. Beslutet gäller till den 1 maj men kan vid behov förlängas. När läget tillåter återupptas verksamheten och då kommer inbjudningar att skickas ut i vanlig ordning.

Jag är förtroendevald och har inplanerade medlemsmöten. Vad ska jag göra?

Planerar ni medlemsmöten eller andra lokala sammankomster? Förbundets rekommendation är att ni vidtar liknande försiktighetsåtgärder, exempelvis ordnar digitala möten eller telefonmöten. Följ myndigheternas och arbetsgivarens riktlinjer för sammankomster. Det går självklart bra att senarelägga årsmöten. Vänligen kontakta organisationssekreterare Mona Anderson om du har frågor kring proceduren.

Info för egenföretagare

Under måndagen den 16 mars presenterade regeringen en rad åtgärder för att hjälpa företag och företagare att klara av de ekonomiska konsekvenser som har uppstått till följd av covid-19-utbrottet. Läs allt på denna sida.

Personalbemanning

Med anledning av coronavirusets intrång så påverkas arbetsplatser mer och mer, i vissa verksamheter börjar situationen bli ansträngd och det kan uppstå svårigheter att få bemanningen att räcka till. Vi har samlat alla frågor och svar på en egen sida, klicka här.. 

Svenska Kyrkan

Överenskommelse om undantag från förhandlingsskyldighet vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid -19. Läs allt på denna sida.

Kort om krislägesavtalet

Med anledning av coronavirusets intrång så börjar situationen bli mycket ansträngd på vissa håll, verksamheter har svårigheter att klara bemanningen. Det kan innebära att Krislägesavtalet kan komma att aktiveras inom kort. Läs mer om Krislägesavtalet här.

Amorteringsbefrielse och betalskydd

Information om amorteringsbefrielse och betalskydd för medlemslån i Swedbank