Algoritmpolitik i en digitaliserad värld

En digital muskelbyggare.

Vad är algoritmer och varför behöver de en politik? 

Den tekniska utvecklingen kommer innebära stora förändringar inom offentlig sektor. Vi har redan sett en del av det – och de största förändringarna kommer att ske när arbetsuppgifter automatiseras genom algoritmer. Det innebär att beslut fattas helt automatiskt av datorer. Potentialen är stor, men den ställer nya frågor och kräver en uppdaterad politik för att komma medarbetare och medborgare till nytta. Reglering av algoritmer är ett delvis nytt område och berör själva kärnan i vår demokrati.

Ett exempel

En algoritm är i grunden bara en beslutsregel som beskriver, i programmerad kod, vad som ska utföras när någonting annat sker. Exempelvis att ett visst bidrag ska betalas  ut – eller inte – till en individ som har uppfyllt vissa kriterier, som antingen fyllts i eller hämtats i andra register. Detta kan ske helt utan att någon människa varit inblandad förutom den sökande, och i detta exempel kan vi därmed ha ett automatiserat myndighetsbeslut.

Insyn krävs

Samhället delegerar vårt beslutsfattande till politiker som genomför besluten genom tjänstemän. För att vi som medborgare, parter, granskande organ som medier eller andra myndigheter, alla ska kunna utkräva ansvar eller veta vilka beslut som faktiskt har fattats, måste besluten gå att att följa upp och vara helt tydligt av vem de fattats och hur. Akademikerförbundet SSR har erfarit att så inte alltid är fallet idag, och då uppstår en risk att kommuner eller myndigheter kan gömma sig bakom digitala, automatiserade, beslut.

Demokratin får helt enkelt inte vara beroende av vilken teknik som det offentliga använder. Därför behövs en algoritmpolitik. Här nedanför har vi samlat vad vi och andra sagt i frågan. På sociala medier använder vi #algoritmpolitik.

Läs även

SimonVinge-1.JPG

Slutreplik: Uppenbar oförståelse av offentlighetsprincipen

Det är möjligt att Trelleborg har gjort rätt i alla steg och att kommunens automatiska beslutsfattande fungerar jättebra, men vi har i dag ingen aning. Frågan handlar om hur beslut ska vara möjliga att granska, skriver Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR, i en slutreplik i Altinget

Läs mer
algoritmpolitik Simon Vinge.png

Kapitulera inte inför automatiseringen

Det är inte våra medlemmar som står i vägen för utvecklingen. Mer än varannan socialsekreterare är tydligt positiv till automatisering –  men samtidigt ser de verkligheten bakom de fina powerpointbilderna som läggs fram för ledningen, replikerar Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Läs mer
simonvinge-1_0.jpg

Beslutsfattande får inte vara en experimentverkstad

DEBATT. Det är bra att automatiserat beslutsfattande nu får en seriös genomlysning. Vi kräver en algoritmombudsman och en statlig reglering som säkrar insyn, skriver chefsekonom Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR.

Läs mer
bild1.jpg

Vi har många utmaningar, inte minst välfärden

Etableringsjobben togs fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med LO och Unionen – men det politiska förslag det slutligen landade i låg så långt ifrån parterna att de tillsammans avslog det i ett gemensamt remissvar.

Läs mer