Algoritmpolitik

En digital muskelbyggare.

Varför behövs det en politik för att reglera algoritmer och automatisering? 

Den tekniska utvecklingen kommer innebära stora förändringar inom offentlig sektor. Vi har redan sett en del av det – och de största förändringarna kommer att ske när arbetsuppgifter automatiseras genom algoritmer.

Potentialen är enorm, men den ställer nya frågor och kräver ett fungerande institutionellt ramverk för att komma medarbetare och medborgare till nytta. Reglering av algoritmer är ett delvis nytt område och berör själva kärnan i vår demokrati.

Samhället delegerar beslutsfattande till politiker som genomför besluten genom tjänstemän. För att vi som parter, granskande organ som medier eller andra myndigheter, eller medborgare ska kunna utkräva ansvar eller veta vilka beslut som faktiskt har fattats måste besluten gå att att följa upp och vara helt tydligt av vem de fattats och hur. 

Demokratin får inte vara beroende av vilken teknik som det offentliga använder. Därför behövs en algoritmpolitik. 

Läs även

_DSC7488_Heike.jpg

Etiskt svart hål när välfärden digitaliseras

Det behövs en tydligare algoritmpolitik med skarpare principer för att möta den digitaliseringsutveckling som vi står inför. Bland annat måste en etisk kod införas för arbetet med algoritmer, skriver Heike Erkers på DN Debatt.

Läs mer
file.jpeg

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet

Automatisering, självlärande programvaror och förenklat administrativt arbete. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi göra det möjligt för medarbetare inom socialtjänsten att lägga mer tid på uppgifter som faktiskt bara människor kan utföra. Det är positivt. Det skriver Heike Erkers och Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting,  i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs mer
file.jpeg

Varför bry sig om algoritmer?

Mycket av den tekniska förändring vi svepande kallar digitalisering är mycket gammal skåpmat, men algoritmerna som styr automatiseringen är nytt. Därför krävs det att vi enas om principer som ska vägleda utvecklingen för att den ska komma alla till del.

Läs mer

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

2018-09-21

Utredningen syftar till att klargöra juridiken rörande digitaliseringen och automatiseringen av den offentliga förvaltningen. 

Förbundet svarar på remissen utifrån att förändringen kommer att få stora konsekvenser för medlemmarnas vardagliga arbetsliv.

Vi tillstyrker att insynsmöjligheterna gentemot exempelvis algoritmer behöver stärkas och tydliggöras, men vi saknar samtidigt en del svar kopplat till detta i utredningen.

 

Läs mer