Öppet Sverige

Heike Erkers vid inledning av "Stå upp för Öppet Sverige" Almedalen 4/7 2018

Öppet Sverige är samlingsnamnet för aktiviteter vi driver för att Sverige ska vara ett öppet land där asylrätten värnas och nyanlända akademikers och andra utlandsutbildades kompetens tas tillvara.

Akademikerförbundet SSR startade arbetet med fokusområdet Öppet Sverige redan 2015. Vi tar vårt avstamp i förbundets värdegrund där öppenhet och demokrati är den självklara utgångspunkten liksom alla människors lika värde. 2015 till 2018 var Öppet Sverige förbundets mest profilerade fokusområde.

Vi har arbetat med allt från snabbspåren för samhällsvetare till etableringsmedlemskap för nyanlända. Vi reagerar på politiska beslut som försämrar möjligheten till en snabb etablering och tillsammans med medlemmar och förtroendevalda i hela Sverige demonstrerade vi mot utvisningen av ensamkommande barn på rättsosäkra grunder. Våra medlemmar möter många utlandsfödda, både barn och vuxna i sina professioner. Öppet Sverige synliggör också det. Även förbundets utvecklingsprojekt och Solidaritetsfonden är en del av Öppet Sverige.

Viktigast av allt är ändå att förbundet vilar på tydliga stadgar: ”de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Det förpliktigar!

Vill du också vara med i ett förbund som vågar ta ställning? 

Klicka här för att ansöka om medlemskap

Snabba texter

Debattartiklar & bloggar:

Stoppa inte snabbspår till bristyrken”, SvD, 2019-04-15

"Det här kan bli den värsta valrörelsen någonsin", Fackets bild-blogg, 2018-08-08

"Faktapartiernas stora uppdrag", Fackets bild-blogg, 2018-07-06

"Därför ska vi stå upp för ett Öppet Sverige", Dagens Arena, 2018-07-03

"SFI från dag ett – enda vägen till rätt jobb inom tre år", 2018-04-23

"Regeringen slösar med nyanländas kompetens", Svenska Dagbladet 2016-03-03

Äldre texter finns längre ner.

Pressmeddelanden:

Stå upp för Öppet Sverige med Özz och SaraClaes i Almedalen 2018-06-14

Seminarium: Tre år är taket 2018-04-18

Akademiker behöver synas mer i asylprocessen 2018-03-28

Äldre pressmeddelanden finns längre ner.

Snabba texter

Debattartiklar & bloggar:

Stoppa inte snabbspår till bristyrken”, SvD, 2019-04-15

"Det här kan bli den värsta valrörelsen någonsin", Fackets bild-blogg, 2018-08-08

"Faktapartiernas stora uppdrag", Fackets bild-blogg, 2018-07-06

"Därför ska vi stå upp för ett Öppet Sverige", Dagens Arena, 2018-07-03

"SFI från dag ett – enda vägen till rätt jobb inom tre år", 2018-04-23

"Regeringen slösar med nyanländas kompetens", Svenska Dagbladet 2016-03-03

Äldre texter finns längre ner.

Pressmeddelanden:

Stå upp för Öppet Sverige med Özz och SaraClaes i Almedalen 2018-06-14

Seminarium: Tre år är taket 2018-04-18

Akademiker behöver synas mer i asylprocessen 2018-03-28

Äldre pressmeddelanden finns längre ner.

Utbildad utomlands?

Har du en bedömd utländsk högskoleutbildning?

 • Om du studerar, gör praktik eller är i arbetsmarknadsåtgärd för att etablera dig i Sverige passar etableringsmedlemskap.
 • Om du har en kvalificerad anställning, men är ny på svensk arbetsmarknad passar introduktionsmedlemskap.
 • Om du behöver komplettera den och är arbetssökande kan snabbspår vara rätt för dig.

Utbildad utomlands?

Har du en bedömd utländsk högskoleutbildning?

 • Om du studerar, gör praktik eller är i arbetsmarknadsåtgärd för att etablera dig i Sverige passar etableringsmedlemskap.
 • Om du har en kvalificerad anställning, men är ny på svensk arbetsmarknad passar introduktionsmedlemskap.
 • Om du behöver komplettera den och är arbetssökande kan snabbspår vara rätt för dig.
 • Remissvar

  2018-11-15 Ett ordnat mottagande SOU 2018:22

  2018-09-03 Validering i högskolan SOU 2018:29

  2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 :91 hittar du här

  2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) hittar du här

  2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 hittar du här

  2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) hittar du här

  2016-08-01 Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande hittar du här

  2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende 934/2016 hittar du här

  2016-03-09 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige hittar du här

  2015-09-23 Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända hittar du här

 • Remissvar

  2018-11-15 Ett ordnat mottagande SOU 2018:22

  2018-09-03 Validering i högskolan SOU 2018:29

  2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 :91 hittar du här

  2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) hittar du här

  2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 hittar du här

  2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) hittar du här

  2016-08-01 Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande hittar du här

  2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende 934/2016 hittar du här

  2016-03-09 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige hittar du här

  2015-09-23 Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända hittar du här

 • Förbundet samarbetar med flera organisationer i frågor om migration. Det är bland annat:

  Fackligt Center För Papperslösa

  Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan olika fackliga organisationer. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden samt att ge fackligt stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö direkt från erfarna ombudsmän och fackliga förtroendemän.

  Yrkesdörren

  Förbundet startade under hösten 2017  ett samarbete med Yrkesdörren. Yrkesdörren jobbar med att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar för att korta vägen till rätt jobb. Du som medlem i förbundet kan alltså få chansen att bli dörröppnare vilket betyder att du får träffa en ny person och genom dina kontakter lotsa hen vidare, närmare arbetsmarknaden. var du än bor i landet ska du som medlem kunna bli Dörröppnare. Gå in och registrera dig på Yrkesdörren så att du kan matchas mot en utlandsutbildad i samma yrke och samma stad som du.

  #vistårinteut

  I mars 2017 skrev vi under uppropet #Vistårinteut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas. I maj tilldelades #vistårinteut Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Genom manifestationer, opinionsbildning och solidaritet har rörelsen riktat strålkastarljuset mot asylsökande barn och ungdomars utsatta situation. Se en intervju med två av rörelsens grundare.

  Union to Union

  Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för att koordinera och samordna våra olika utvecklingsprojekt.

  Förbundet driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Samtliga valda länder är på olika sätt redan hårt drabbade av klimatförändringarna. Under 2017 drev förbundet också andra projekt. Ett projekt handlade om flyktingar och är centrerat till Medelhavsregionen med Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon. Det andra projektet handlar om att inkludera unga arbetstagare i det fackliga arbetet.

  PSI - Public Services International

  Ojämlikhet är en av de europeiska fackföreningarnas största utmaningar, konstaterade den internationella fackliga organisationen PSI under ett tvådagars möte i Stockholm i juni. Det är fackens ansvar att arbeta för att vända trenden och motverka ökade klyftor och rasism. Läs ett gemensamt uttalande från de europeiska fackförbunden och se en intervju med Dr. Wanda Wyporska, key note speaker från Equality Trust i Storbritannien.

  Expo

  Förbundet stödjer sedan många år Expos arbete med att bygga upp ett arkiv över högerextrema organisationer i Europa. Arkivet är öppet för forskare, journalister och andra. Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. De arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Förbundet har möjlighet att tillsammans med Expo arrangera föreläsningar och utbildningar för förbundets medlemmar. Hör av er till maria.ostberg-svanelind@akademssr.se om du som förtroendevald vill veta mer.

 • Förbundet samarbetar med flera organisationer i frågor om migration. Det är bland annat:

  Fackligt Center För Papperslösa

  Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan olika fackliga organisationer. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden samt att ge fackligt stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö direkt från erfarna ombudsmän och fackliga förtroendemän.

  Yrkesdörren

  Förbundet startade under hösten 2017  ett samarbete med Yrkesdörren. Yrkesdörren jobbar med att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar för att korta vägen till rätt jobb. Du som medlem i förbundet kan alltså få chansen att bli dörröppnare vilket betyder att du får träffa en ny person och genom dina kontakter lotsa hen vidare, närmare arbetsmarknaden. var du än bor i landet ska du som medlem kunna bli Dörröppnare. Gå in och registrera dig på Yrkesdörren så att du kan matchas mot en utlandsutbildad i samma yrke och samma stad som du.

  #vistårinteut

  I mars 2017 skrev vi under uppropet #Vistårinteut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas. I maj tilldelades #vistårinteut Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Genom manifestationer, opinionsbildning och solidaritet har rörelsen riktat strålkastarljuset mot asylsökande barn och ungdomars utsatta situation. Se en intervju med två av rörelsens grundare.

  Union to Union

  Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för att koordinera och samordna våra olika utvecklingsprojekt.

  Förbundet driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Samtliga valda länder är på olika sätt redan hårt drabbade av klimatförändringarna. Under 2017 drev förbundet också andra projekt. Ett projekt handlade om flyktingar och är centrerat till Medelhavsregionen med Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon. Det andra projektet handlar om att inkludera unga arbetstagare i det fackliga arbetet.

  PSI - Public Services International

  Ojämlikhet är en av de europeiska fackföreningarnas största utmaningar, konstaterade den internationella fackliga organisationen PSI under ett tvådagars möte i Stockholm i juni. Det är fackens ansvar att arbeta för att vända trenden och motverka ökade klyftor och rasism. Läs ett gemensamt uttalande från de europeiska fackförbunden och se en intervju med Dr. Wanda Wyporska, key note speaker från Equality Trust i Storbritannien.

  Expo

  Förbundet stödjer sedan många år Expos arbete med att bygga upp ett arkiv över högerextrema organisationer i Europa. Arkivet är öppet för forskare, journalister och andra. Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. De arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Förbundet har möjlighet att tillsammans med Expo arrangera föreläsningar och utbildningar för förbundets medlemmar. Hör av er till maria.ostberg-svanelind@akademssr.se om du som förtroendevald vill veta mer.

 • Förbundet har med kraft förhandlat fram snabbspår för utlandsutbildade akademiker inom våra yrkesgrupper. Du kan hitta information rörande det här. De är:

  • Snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister
  • Snabbspåret för nyanlända med examen i socialt arbete
  • Snabbspåret för 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården

  För socionomspåret har det gjorts såväl informationsmaterial som handledarmanual.

  Främjandemedel

  Förbundet medverkar även i ett antal främjandemedelsprojekt för att underlätta för utländska akademiker att komma i rätt jobb snabbare. De ansökningarna och slutredovisningarna kan du läsa här. Förbundet har medverkat eller medverkar i följande främjandemedelsprojekt:

  - Implementering av snabbspåret för socionomer (med SKL, KFO och Vision) 2016

  - Bättre identifiering av nyanlända till olika åtgärder som främjar etablering på arbetsmarknaden: specialfokus socionomer (med KFO) 2017

  - Implementering av verktyg för bättre identifiering samt sänkta trösklar för lärosäten och arbetsgivare att bättre värdera utländsk utbildning (med KFO) 2018

  - Vägar till jobb - ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden (med SKL och andra fackförbund i KL-sektorn) 2018

 • Förbundet har med kraft förhandlat fram snabbspår för utlandsutbildade akademiker inom våra yrkesgrupper. Du kan hitta information rörande det här. De är:

  • Snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister
  • Snabbspåret för nyanlända med examen i socialt arbete
  • Snabbspåret för 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården

  För socionomspåret har det gjorts såväl informationsmaterial som handledarmanual.

  Främjandemedel

  Förbundet medverkar även i ett antal främjandemedelsprojekt för att underlätta för utländska akademiker att komma i rätt jobb snabbare. De ansökningarna och slutredovisningarna kan du läsa här. Förbundet har medverkat eller medverkar i följande främjandemedelsprojekt:

  - Implementering av snabbspåret för socionomer (med SKL, KFO och Vision) 2016

  - Bättre identifiering av nyanlända till olika åtgärder som främjar etablering på arbetsmarknaden: specialfokus socionomer (med KFO) 2017

  - Implementering av verktyg för bättre identifiering samt sänkta trösklar för lärosäten och arbetsgivare att bättre värdera utländsk utbildning (med KFO) 2018

  - Vägar till jobb - ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden (med SKL och andra fackförbund i KL-sektorn) 2018

Läs även

Vi tror på global solidaritet

Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Läs mer

Förbundet i världen

Runt om i världen förföljs, arresteras och torteras människor för sitt fackliga engagemang. Genom att delta i det internationella arbetet tar förbundet ställning för fred och frihet, demokratisk och social utveckling och global rättvisa.

Läs mer

Bli dörröppnare!

Ett öppet Sverige är avgörande för ett framgångsrikt Sverige. Därför har vi som fackförbund engagerat oss i att ge akademiker som kommer hit en chans att snabbt komma in i jobb de är utbildade för.

Akademikerförbundet SSR organiserar samhällsvetare som alla har studerat minst tre år inom högre utbildning. Vad vi kan se är att det är just samhällsvetare som, bland akademikerna som kommer till vårt land, i minst utsträckning får jobb som motsvarar deras utbildning. Det vill vi ändra på bland annat genom vårt samarbete med Yrkesdörren.

Läs mer

Stoppa inte snabbspår till bristyrken

Istället för att lägga ner snabbspår för akademiker borde politikerna öronmärka mer pengar till satsningar som bygger på snabba vägar till bristyrken med höga utbildningskrav. Det skriver Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, och Susanne Lavemark, Arbetsgivarföreningen KFO.

Läs artikeln på SvD.

Läs mer