Öppet Sverige

Öppet Sverige är samlingsnamnet för en mängd aktiviteter och projekt som vi drivit för att Sverige ska vara ett öppet land där asylrätten värnas och nyanlända akademikers och andra utlandsutbildades kompetens tas tillvara.

Aktuellt just nu:

Artikel: SFI från dag ett – enda vägen till rätt jobb inom tre år

Slutrapport: Varför kör Ali taxi? (pdf)

Tre år är taket (pdf)

Akademikerförbundet SSR startade 2015 arbetet med fokusområdet Öppet Sverige. Vi tar vårt avstamp i förbundets värdegrund där öppenhet och demokrati är den självklara utgångspunkten liksom alla människors lika värde. Vi är stolta över att Sverige är ett land som tar emot människor på flykt undan krig och andra katastrofer.

Öppet Sverige är samlingsnamnet för en mängd aktiviteter och projekt som vi drivit för att lyfta integrations- och likabehandlingsfrågor. Vi har fått snabbspåren för samhällsvetare och etableringsmedlemskap för nyanlända som kan ge värdefulla nätverk och kunskaper för den som är ny i vårt land, vi reagerar på politiska beslut som försämrar möjligheten till en snabb etablering och tillsammans med medlemmar och förtroendevalda i hela Sverige demonstrerade vi mot utvisningen av ensamkommande barn på rättsosäkra grunder.

Viktigast av allt är ändå att förbundet vilar på tydliga stadgar: ”de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Det förpliktigar!

Yrkesdörren

Förbundet har under hösten 2017 inlett ett samarbete med Yrkesdörren. Yrkesdörren jobbar med att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar för att korta vägen till rätt jobb. Du som medlem i förbundet kan alltså få chansen att bli dörröppnare vilket betyder att du får träffa en ny person och genom dina kontakter lotsa hen vidare, närmare arbetsmarknaden. Vi börjar i november i Stockholm (8/11), Norrköping (16/11) och Gävle (20/11). Men sedan är tanken att du som medlem, var du än bor i landet ska kunna bli Dörröppnare. Du kan redan nu gå in på www.yrkesdorren.se/akademssr som är en hemsida gjord just för Akademikerförbundet SSRs medlemmar. Bor du i Stockholm, Norrköping eller Gävle kan du nappa på idén om en helkväll som dörröppnare med din deltagare redan nu. Men börja med att gå in och registrera dig på Yrkesdörren så att du kan matchas så snabbt som möjligt.

Rapporter

Inom ramen för Öppet Sverige har vi med utgångspunkt från våra medlemmars erfarenheter tagit fram en rad rapporter. Den första rapporten presenterades på kongressen i maj och heter Öppna systemen! – När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Under hösten 2015 presenterades flera rapporter och vi har genomfört en rad seminarier, däribland om Ensamkommande barn i Stockholm och Göteborg. 

Snabbspår

Vi har en särskild sida om snabbspår där du hitar det mesta om förbundets arbete rörande snabbspår för nyanlända.

Etableringsmedlemskap och introduktionsmedlemskap

Vi har tagit fram ett medlemskap för de som har en validerad högskoleutbildning men ännu inte helt etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi kallar medlemskapet etableringsmedlemskap. Detta gör det enklare för våra medlemsgrupper att få fackligt stöd och rådgivning redan innan de hittat rätt jobb för sin utbildning. Medlemskapet liknar till stor del vårt studentmedlemskap – ett fackligt medlemskap till en mycket låg engångsavgift på 100 kronor. På det viset kortar vi också vägen mellan etablering och arbete. Vi har också tagit fram ett särskilt introduktionsmedlemskap för arbetstagare i introduktionsanställning exempelvis inom avtalet ”BAL 16”

Almedalen 2017

I snart två år har Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers tillsammans med Özz Nûjen rest runt i landet med Öppet Sverige-turnén. Sommaren 2017 tog vi turnén till Almedalen – och 2000 personer stod upp mot rasism och främlingsfientlighet på Kallbadhuset. Vi var det tredje mest besökta eventet i Almedalen 2017. Mer information om eventet hittar du här på vår webb, samt på Facebook

Öppet brev om utvisningar till Afghanistan

Förbundet skrev 10 augusti 2017 ett Öppet brev till Migrationsminister Heléne Fritzon och generaldirektör Mikael Ribbenvik på Migrationsverket med anledning av utvisningarna till Afghanistan och det försämrade säkerhetsläget där. 29 augusti fick vi svar från Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik.

PSI - Public Services International

Ojämlikhet är en av de europeiska fackföreningarnas största utmaningar, konstaterade den internationella fackliga organisationen PSI under ett tvådagars möte i Stockholm i juni. Det är fackens ansvar att arbeta för att vända trenden och motverka ökade klyftor och rasism. Läs ett gemensamt uttalande från de europeiska fackförbunden och se en intervju med Dr. Wanda Wyporska, key note speaker från Equality Trust i Storbritannien.

#vistårinteut

I mars 2017 skrev vi under uppropet #Vistårinteut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas. I maj tilldelades #vistårinteut Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Genom manifestationer, opinionsbildning och solidaritet har rörelsen riktat strålkastarljuset mot asylsökande barn och ungdomars utsatta situation. Se en intervju med två av rörelsens grundare

Frågor och svar med anledning av det ökande antalet ankommande flyktingar till Sverige (HT-15)

Hanteringen av de flyktingar som kommer till Sverige väcker många frågor hos våra medlemmar som arbetar med flyktingmottagande. Det kan handla om arbetstvång, schemaändringar, övertidsersättning eller krav på sänkta kompetenskrav. Därför har vi ställt samman ett antal dokument, reportage och annan information som kan hjälpa dig. Här har vi samlat ett antal länkar till texter som skrivits av förbundets ombudsmän och specialister för att underlätta ditt arbete med flyktingmottagande.

  • Här hittar du vanliga frågor och svar.
  • Läs mer om behörighet i socialtjänstens myndighetsutövning.
  • Läs mer om ökad jour och beredskap. 
  • Förbundets förslag på praktiska lösningar på problem kopplade till det ökade mottagandet av ensamkommande barn som överlämnades till barnminister Åsa Regnér den 13 november 2015.
  • Till höger kan du hitta alla rapporter inom ramen för projektet.

Jobba extra i migrationsprocessen (HT-15)

Vi är stolta över det engagemang som våra medlemmar känner och den vilja att stötta och hjälpa de människor som kommer till vårt land. Det stora antal flyktingar som kommer samtidigt ställer självklart stora krav på de redan ansträngda systemen. Därför frågade vi våra icke yrkesverksamma medlemmar, det vill säga studenter och pensionärer, om de skulle vilja bidra genom kortare anställningar i någon del av migrationsprocessen. Syftet var att kunna förmedla kontakten till berörd arbetsgivare. Projektet är nu avslutat men kan komma att startas igen.

Måndagen den 16 november 2015 gick Akademikerförbundet SSR ut med brev och mail till 17 000 studenter och pensionärer med en fråga om de kunde arbeta extra med flyktingmottagande under de här omständigheterna. Pressmeddelandena rörande det hittar du här och här. Läs mer här

Varje fredag, med start, fredagen den 27 november skickade vi alla intresserade personers namn till berörda myndigheter och arbetsgivarorganisationer uppdelat länsvis. Därefter skickar de i sin tur ut namnen till personalchefer, socialchefer och andra arbetsgivare som har behov av personal uppdelat kommun- landsting-/regions- samt länsuppdelat. Dessa arbetsgivare hör sedan av sig till er som har visat intresse att jobba extra med anledning av flyktingsituationen. Hur lång tid det tar beror på den enskilda arbetsgivarens behov och arbetsbelastning. Förbundet kommer inte att få systematisk återkoppling efter det. Dock har arbetsgivarna, oavsett vem vi har talat med, visat mycket stort intresse för att få kunskap om vilka studenter och pensionärer som kan tänka sig att jobba extra.

Underlag

Nyheter

Vi skriver under #vistårinteut Läs mer här

Rapporter:

Inriktningsrapport: Öppna Systemen! – när 3000 proffs får säga sitt om migration (15-05-07)

PM: Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden (15-06-15)

Regional rapport: Fokus: Jämtland (15-10-15)

Delrapport: Ensamkommande barn (15-10-20)

Regional rapport: Fokus: Örebro län (15-11-18)

Regional rapport: Fokus: Skåne (15-11-30)

Delrapport: Hälsa (15-12-10)

Delrapport: Migrationsverket (16-03-12)

Delrapport: Boende (16-03-12)

Webbsändningar:

Seminariet: "Ensamkommande barn" 20/10 2015

Debattartiklar

Ensamkommande barn visar samhällets brister, Dagens Samhälle 2015-10-21

Unik chans att förbättra vården för nyanlända, Dagens Samhälle 2015-12-10

”Akut och allvarlig kris för socialtjänsten”, Svenska Dagbladet 2015-12-17 

"Regeringen slösar med nyanländas kompetens" , Svenska Dagbladet 2016-03-03

Pressmeddelanden

Pressmeddelande rörande Öppet Sverige hittar du här

Remissvar

2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 :91 hittar du här

2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) hittar du här

2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 hittar du här

2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) hittar du här

2016-08-01 Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande hittar du här

2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 hittar du här

2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016 hittar du här

2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende 934/2016 hittar du här

2016-03-09 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige hittar du här

2015-09-23 Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända hittar du här

Relaterat innehåll

Seminarium: Tre år är taket

Akademikerförbundet SSR har under flera år arbetat med nyanländas etablering på arbetsmarknaden i syfte att mottagande, asylpolitik, svenskundervisning och etablering ska ha fokus på att få utlandsutbildade så snabbt som möjligt i rätt jobb – inte vilket jobb som helst. Det gör vi under fokusområdet Öppet Sverige.

Läs mer