Fokusområdet: Öppet Sverige | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Fokusområdet: Öppet Sverige

Sedd av 1106

Beteendevetare. Förbundet arbetar fokuserat med frågan om migration och flyktingsituationen på både kort och lång sikt. Det arbetet samlas under namnet "Öppet Sverige" och du hittar det mesta här, från rapporter och pressmeddelanden till råd och fakta om schemaändringar och övertid.

Senast ändrad 15:41, 9 Mar 2017

Hanteringen av de flyktingar som kommer till Sverige väcker många frågor hos våra medlemmar som arbetar med flyktingmottagande. Det kan handla om arbetstvång, schemaändringar, övertidsersättning eller krav på sänkta kompetenskrav. Därför har vi ställt samman ett antal dokument som kan hjälpa dig.

Akademikerförbundet SSR startade 2015 arbetet med fokusområdet Öppet Sverige. Vi tar vårt avstamp i förbundets värdegrund där öppenhet och demokrati är den självklara utgångspunkten liksom alla människors lika värde. Vi är stolta över att Sverige är ett land som tar emot människor på flykt undan krig och andra katastrofer.

Inom ramen för Öppet Sverige har vi med utgångspunkt från våra medlemmars erfarenheter tagit fram en rad rapporter. Den första rapporten presenterades på kongressen i maj och heter Öppna systemen! – När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Under hösten har flera rapporter presenterats och vi har genomfört en rad seminarier bl a om Ensamkommande barn i Stockholm och Göteborg. I november och december genomförs också konferenser med regionalt fokus. De rapporterna publiceras löpande.

Vi är stolta över det engagemang som våra medlemmar känner och den vilja att stötta och hjälpa de människor som kommer till vårt land. Det stora antal flyktingar som kommer samtidigt ställer självklart stora krav på de redan ansträngda systemen. Därför har vi frågat våra icke yrkesverksamma medlemmar, dvs studenter och pensionärer, om de skulle vilja bidra genom kortare anställningar i någon del av migrationsprocessen. Syftet är att kunna förmedla kontakten till berörd arbetsgivare. Det projektet är nu avslutat men kan komma att startas igen.

Snabbspår

Klicka här så hittar du det mesta av förbundets arbete rörande snabbspår för nyanlända.

Frågor och svar med anledning av det ökande antalet ankommande flyktingar till Sverige (HT-15)

Här har vi samlat ett antal länkar till texter som skrivits av förbundets ombudsmän och specialister för att underlätta ditt arbete med flyktingmottagande.

  • Här hittar du vanliga frågor och svar.
  • Läs mer om behörighet i socialtjänstens myndighetsutövning.
  • Läs mer om ökad jour och beredskap. 
  • Förbundets förslag på praktiska lösningar på problem kopplade till det ökade mottagandet av ensamkommande barn som överlämnades till barnminister Åsa Regnér den 13 november 2015.
  • Till höger kan du hitta alla rapporter inom ramen för projektet.

 

Jobba extra i migrationsprocessen (HT-15)

Måndagen den 16 november gick Akademikerförbundet SSR ut med brev och mail till 17 000 studenter och pensionärer med en fråga om de kunde arbeta extra med flyktingmottagande under de här omständigheterna. Pressmeddelandena rörande det hittar du här och här. Läs mer här

Processen vidare fungerar så här:

Varje fredag, med start, fredagen den 27 november skickar vi alla intresserade personers namn till berörda myndigheter och arbetsgivarorganisationer uppdelat länsvis. Därefter skickar de i sin tur ut namnen till personalchefer, socialchefer och andra arbetsgivare som har behov av personal uppdelat kommun- landsting-/regions- samt länsuppdelat. Dessa arbetsgivare hör sedan av sig till er som har visat intresse att jobba extra med anledning av flyktingsituationen. Hur lång tid det tar beror på den enskilda arbetsgivarens behov och arbetsbelastning. Förbundet kommer inte att få systematisk återkoppling efter det. Dock har arbetsgivarna, oavsett vem vi har talat med, visat mycket stort intresse för att få kunskap om vilka studenter och pensionärer som kan tänka sig att jobba extra

up 671