Är du studentrådets nya ordförande?

Vill du påverka din framtid? Har du idéer och tankar om studenters situation? Engagera dig i studentpolitiken! Den 27:e maj är det dags för studentrådets årsmöte, där du som studentmedlem har möjlighet att göra din röst hörd.

Var med och påverka, gör din röst hörd och ta tillfället i akt att lära känna Akademikerförbundet SSR och ditt studentråd!

Datum och tid: Torsdag 27 maj klockan 18:00 - 20:00
Plats: MS Teams, deltagarlänk skickas till anmälda via angiven e-post
Anmälan: Sista anmälningsdag 26 maj klockan 16:00

Vad gör studentrådet?

Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet, och vi representerar våra studenters åsikter såväl internt i förbundets styrelse, som externt i media och samarbetar med andra studentorganisationer.

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som studerar till beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare eller socionom. Som studerandemedlem får du tillgång till all vår service och en mängd förmåner – allt för att din studietid ska bli så utvecklande och trygg som möjligt.

Att engagera dig i studentrådet är en unik chans att både få lära dig mer om demokrati-och påverkansarbete men förstås också att själv vara med och påverka!

Du kan kandidera själv eller nominera personer du tycker är lämpliga. Kravet är att personen är studentmedlem i Akademikerförbundet SSR. I nomineringen skriver du namn, personnummer, kontaktuppgifter och helst en kort motivering som skickas till val.studentradet@akademssr.se

Vet du någon som skulle passa men som ännu inte är medlem? Det är enkelt fixat på https://akademssr.se/bli-medlem, kostar bara en hundring för hela studietiden!