Chefen och komplexiteten

"Är det för strikta regler och för strikta styrsystem så kommer också engagemanget att sjunka som en sten". Det säger Åsa Lundquist Coey som forskat om komplexitet. Åsa menar att det behövs ett nytt synsätt på ledarskap där vi tar hänsyn till det mest grundläggande - människan.

Vad behöver chefen kunna och hur verkar vi i ett nytt komplext arbetsliv? Vanliga managementteorier har riktat oss uppåt och skapat instrumentella arbetsformer, fler manualer och ett synsätt där vi inte tar hänsyn till professioner och det komplexa, helheten och att vi är människor med relationer. Vi är individer i ett sammanhang och vi formas av varandra. Ledarskapet och det kollegiala behöver ta mer hänsyn till det. 

Press på enskilda individen

Du duger som chef. Det handlar inte om att uppdatera dig till 2.0 eller 3.0. Det går inte att bli en bättre chef med ”fem tips” eller ”recept”. Det är en grov förenkling och fel perspektiv på ledarskap och organisation. Utifrån komplexiteten handlar det om att förstå oss utifrån de grupper som vi finns i, våra sammanhang. Önskan om förenkling är begriplig, men vi får lära oss att hantera och leva med krockarna mellan idealen och verkligheten, med komplexiteten.

Det komplexa organisatoriska samtalet innehåller lagar, styrning, olika aktörer, mycket information – en oöverskådlighet och oförutsägbarhet – som gör att vi inte riktigt kan ha koll men att vi känner att vi borde ha det. Utifrån det vi verkligen gör, inte det vi borde göra, bygger vi tillit. Vi måste värdesätta det vi är och det vi verkligen gör, inte ha skam för det vi inte gör och som vi känner ett tryck eller ett borde kring. Vi behöver sammanhang, vi spelar ett spel för att vi vill höra till och är sociala.

Relationerna är viktigt

Inom komplexitet finns ett tvärvetenskapligt perspektiv med sociologi, filosofi, antropologi och gruppdynamik. Åsa Lundquist Coey har studerat relationer och komplexa interaktioner. Det är inte fel att ha strategier och planera, men det är fantasier och ett sätt att hantera det oförutsägbara. Vi behöver det, men vi ska inte överdriva det för då skapar det mer ängsla än det dämpar. 

Hur arbetar vi med osäkerheten, hur pratar vi med varandra och vilka verktyg behöver vi? Dialog, kollegiala möten och lärande är allt viktigare, och relationerna har betydelse.
 
Möt Åsa Lundquist Coey som forskat på komplexitet och berättar om hur det behövs ett nytt synsätt i vårt ledarskap. Ett ledarskap där vi delar på spänningar som uppstår i olika arbetssituationer. Komplexitet finns och det blir fel när vi förenklar.