Den största genomlysningen av svensk arbetsmarknadspolitik på flera år

Mitt i den glödheta politiska debatten om hur arbetsmarknadspolitiken ska bli bättre, kommer en jätteutredning om hur den borde göras om i grunden. Samhällsvetarpodden fick tag i den särskilda utredaren Cecilia Fahlberg bara dagen efter släppet och fick chans att ställa några frågor.

Efter över två års arbete och ett mycket brett mandat kommer nu den bredaste genomlysningen av svensk arbetsmarknadspolitik som vi sett på många år. Den sätter luppen på Arbetsförmedlingen, rollfördelningen mellan kommuner och stat, på vilken roll reguljär utbildning ska ha som ett allt vanligare inslag i arbetsmarknadspolitiken och mycket annat. Hetast bland förslagen och mest diskuterad lär dock delen vara om vem som ska utföra arbetsmarknadsåtgärder med statliga medel – privat eller offentlig, eller något däremellan?

I överenskommelsen mellan s, mp, c och l har de låst sig för en speciell form som Arbetsförmedlingen ska utföra sina tjänster i. Samtidigt har den statliga utredningen fördjupat sig i frågan om privata eller offentliga utförare av arbetsmarknadstjänster. Internationella utblickar och djupdykning i forskningsrön får utredningen att landa i ett förslag som varken andas privat eller offentligt. Istället handlar det om att kunna mäta och utvärdera och välja den utförare som samhällsekonomiskt mest lönsamt kan erbjuda tjänsten. Den särskilda utredaren vill i podden rikta en tydlig uppmaning till alla som nu debatterar huvudman istället för resultat:

– Gör det inte så lätt att tro att det bara är att flytta lite pengar. Då kommer vi att ha en ny utredning om ett år igen, förklarar Cecilia Fahlberg.

Även vad det gäller en bättre kompetensförsörjning på svensk arbetsmarknad har utredningen förslag.

– Kompetensförsörjning diskuteras överallt. Nu är det högkonjunktur, men även under krisåren hade vi kompetensbrist. Många pratar, men man måste också göra någonting, säger Cecilia Fahlberg.

Därför föreslår Arbetsmarknadsutredningen att en Kompetensförsörjningsmyndighet skapas som tar över arbetsuppgifter från upp till sju olika andra myndigheter. Där ska samlas kunskap från många olika håll och analyser och prognoser ska göras i samverkan med utbildningsanordare, myndigheter, arbetsmarknadens parter och många andra.

Detta och mycket annat pratar Samhällsvetarpodden om med särskilda utredaren Cecilia Fahlberg.