Du behöver inte stressa dig till examen

Vad händer när studiemotivationen tar stopp? Eller när du bara inte orkar? Våga gå emot normen att läsa hela din utbildning i ett svep om du inte orkar.

Många jobbannonser idag kräver en avslutad högskoleexamen, oftast på 180 högskolepoäng. Detta är sex terminers heltidsstudier. Högskolan kan i många universitetsstäder kännas otroligt hetsig och krävande, inte minst om man som student läser kurser som kräver mycket energi. Normen om att läsa minst 30 högskolepoäng per termin kan i vissa fall vara tufft, inte minst för att uppfylla poängkvoten för att tillfredsställa både CSN och hyresvärden.

Sverige har blivit ett tjänstemannasamhälle där allt färre jobb finns inom industrin och allt fler på kontor. I och med arbetsmarknadens utveckling efterfrågas idag annan kompetens än den som var aktuell för bara en generation sedan. Därför har högskolans roll i arbetsmarknaden vuxit och allt fler vuxna läser på universitet och högskola än någonsin. Många för att de vill, andra kanske för att man bör. Hur som helst: högskolan har aldrig varit så aktuell som den är idag.

Det är poängen som räknas

Ett av våra fokusområden under detta läsår i Studentrådet handlar om stress, och i dess olika former förankrat till studentlivet och åren på högskolan. Vi vill bland annat öppna upp för debatten om att tänka om kring sin utbildning. Det finns möjligheter att läsa in ditt kandidatprogram i precis den takten du känner för.

En examen kräver 180 högskolepoäng, inte ett exakt bestämt antal terminer på universitetet. Du blir lika utbildad om du läser dessa poäng på fler eller färre terminer, något som är viktigt att komma ihåg om du upplever dig vara en av de tre studenter som känner sig stressad under högskoleåren. Glöm inte att en examen är 180 högskolepoäng, inte enbart sex terminer i rad.

Klara Pettersson, representant i Akademikerförbundet SSR:s Studentråd