En värld med många ansikten

bild

Pandemin har drabbat både hårt och ojämlikt. Demokratin får betala ett högt pris och fattigdomen i världen ökar igen.

Långsamt öppnas världen upp efter två år av nedstängningar. Pandemin pågår men den senaste varianten av viruset anses mindre farlig och ger ofta mycket milda symptom. Många människor bland annat i Europa har fått både en, två och tre doser vaccin. Men ännu fler människor har bara fått en dos, eller inget vaccin alls.

Arbetsplatserna fylls igen

I vårt visserligen kalla och mörka, men i huvudsak trygga hörn av Europa har livet återgått till det normala. Trots Putins brutala angreppskrig mot Ukraina, trots de fasansfulla rapporterna om krigsbrott, om massgravar, om mord sker en långsam men nödvändig återgång. Arbetsplats efter arbetsplats återgår till full bemanning. Några har beslutat om hybridformer. Andra arbetsplatser har av nöd varit fullt bemannade under hela pandemin. Hur två år av hemarbete för så många kommer att påverka framtidens arbetsliv är för tidigt att säga, men de flesta är nog överens om att det fungerat över förväntan. Att det fungerade eftersom vi var tvugna – men att det trots allt är skönt att få fysiska kollegor igen.

Rimligt att rusta för framtiden

I internationella jämförelser har Sverige klarat sig bra. Barnen har fått gå i skola och nedstängningarna var inte så dramatiska. Framför allt äldreomsorgen var dåligt rustat och bidrog till att många människor avled i det inledande skedet. Vårdskulden, den social skulden, psykisk ohälsa bland unga och studenter är tydliga effekter av att varken vården eller samhället var tillräckligt rustade att möta en kris av det slaget. Det är rimligt att kräva att kommuner, regioner och myndigheter nu rustar för att klara framtida kriser – oavsett vilken form den tar.

Få vaccinerade runt om i världen

Mångmiljonstaden Shanghai har i dagarna varit nedstängt och invånarna testats. 13 000 av de 25 miljoner invånarna har testats positivt och nedstängningen fortsätter. I många länder i Afrika ligger vaccinationstalen runt några få procent. På liknande sätt ser det ut i andra delar av världen.

Pandemin drabbar hårt och ojämlikt

Häromdagen träffade jag kollegor från Palmecentret som förbundet samarbetar med i ett antal olika utvecklingsprojekt. De besökte nyligen några länder i Södra Afrika och träffade olika partnerorganisationer. Det står helt klart att pandemin drabbat både hårt och ojämlikt. Fattiga länder har inte haft de resurser som krävs för att bekämpa spridningen av det dödliga viruset.

Mina kollegor vittnar om hur hårt regionen drabbats av pandemin. De berättar om fortsatta inskränkningar av det demokratiska utrymmet, om hur utrymmet för civilsamhällesorganisationer fortsätter att minska och om mer av repressalier utan förklaring. Många människor har förlorat sina jobb vilket naturligtvis leder till ökad fattigdom. Våld i hemmet har ökat dramatiskt under perioden liksom missbruk av olika former.

Flickor extra utsatta av nedstängningens bieffekter

Barnen har i många länder inte fått gå i skola och hemarbete har varit svårt. Utan stabil tillgång till elektricitet och wifi, och inte heller rimlig datorutrustning är det nästan omöjligt att arbeta hemifrån. Om det dessutom är flera syskon och kanske också föräldrar som alla ska arbeta hemma i en liten bostad är det inte möjligt. För flickorna är situationen extra allvarlig. Det är tydligt att många flickor inte kommer tillbaka till skolan efter pandemin. Tonårsgraviditeterna har ökat dramatiskt och därmed avbryts också flickornas utbildning.

Flera krig utanför Europa

På andra ställen i världen fortsätter brutala krig. Krig är alltid brutala. Det finns inga vinnare i krig, bara förlorare. De kanske värsta nu pågående krigen utöver Putins krig i Ukraina utförs i Tigray i norra Etiopien, i Jemen på Arabiska halvön, i talibanernas Afganistan, i Sydsudan, i Nigeria med Boko Haram, i Myanmar, i Somalien, i Syrien och i Demokratiska republiken Kongo. Det är alla fasansfulla krig där civilbefolkningen drabbas och antalet döda och lemlästade är ofattbart många, där krigets lagar bryts och sexuellt våld används regelmässigt med våldtäkter och mord.

Bidra till vårt fackligt biståndsarbete

Så även om livet börjat återgå till det normala i vårt lilla trygga hörn av Europa så har livet för många människor i världen dramatiskt förändrats. Den svagt positiva utvecklingen har brutits när fattigdomen ökar och barnens utbildningsmöjligheter minskat. Det är en stor utmaning och en uppgift för oss att se till att vi antar den utmaningen så att den reflekteras också i vårt fackliga biståndsarbete.

Förbundets Solidaritetsfond fortsätter att samla in pengar, bland annat till humanitära ändamål. Du som vill bidra kan swisha valfri summa till 123 594 85 00. Märk gärna bidraget med GÅVA.