Etablerings- & introduktionsmedlemskap

För dig som har fått din första anställning som akademiker, men är ny på svensk arbetsmarknad, finns introduktionsmedlemskap.

Vi har tagit fram två skräddarsydda medlemskap för dig som har en utländsk samhällsvetenskaplig utbildning bedömd av UHR som motsvarar minst en treårig högskoleutbildning.

För dig som är i utbildning, åtgärd eller praktik och ännu inte har en anställning som akademiker finns etableringsmedlemskap.

Etableringsmedlemskap

Har du en samhällsvetenskaplig utbildning från annat land och huvudsakligen studerar, är i arbetsmarknadsåtgärd eller gör praktik i Sverige, men inte innehar anställning som akademiker? Då kan du bli etableringsmedlem.

Etableringsmedlemskap i Akademikerförbundet SSR kostar bara 100 kronor en gång och gäller i max två år.

Bli medlem här.

Akademikerförbundet SSR vet att du som håller på att etablera dig i Sverige har ett stort behov av ett fackligt medlemskap. 

Vad gäller för etableringsmedlemskap?

 • Du ska ha en högskoleutbildning från ett annat land som av UHR bedöms motsvara minst 180 hp med tyngdpunkt inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.
 • Du är asylsökande, studerar eller gör auskultation/praktik i Sverige, företrädesvis inom SFI, arbetsmarknadsåtgärder som Snabbspår eller inom postgymnasial utbildning (högre utbildning eller yrkeshögskola) i syfte att komplettera din befintliga utbildning.
 • Du har inte en formell anställning som samhällsvetare, inte heller om den är subventionerad från Arbetsförmedlingen.
 • Du behöver inte ha uppehållstillstånd eller medborgarskap, men du behöver ha ett svenskt samordnings- eller personnummer. Du kan alltså även vara asylsökande.
 • Medlemskapet gäller maximalt två år. Förlängning är möjlig ett år i taget vid vidare studier eller praktik, men dock inte efter kvalificerad anställning. Då finns möjligheten att bli introduktionsmedlem eller ordinarie medlem.  

Exempel på kompletterande utbildningar

 • Samhällsorientering, svenskutbildning eller annan utbildning under asyltiden, alltså före eventuellt uppehållstillstånd
 • SFI – gärna med inriktning på akademiker som SIFA (intensivsvenska för akademiker), speciellt SFEJ (intensivsvenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare)
 • Korta Vägen (eg en arbetsmarknadsåtgärd men med utbildningsinslag)
 • Utbildningskomplettering inom Snabbspår
 • Kompletterande utbildning inom högre utbildning, tex aspirantprogrammet eller kompletterande utbildning till socionom
 • Yrkeshögskolans kompletterande kurser för samhällsvetare.

Exempel på arbetsmarknadsåtgärder:

 • Korta Vägen eller motsvarande arbetsmarknadsintroduktion för utlandsutbildade akademiker
 • Praktik i staten
 • Snabbspår inom etableringsuppdraget (auskultations- och praktikdelen)
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetspraktik (Prova-på-platser eller Praktisk kompetensutveckling)
 • Arbetsträning (med handledare eller inom praktiskt basår)
 • Ungdomsinsatser
 • Förberedande insatser
 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • Jobb- och utvecklingsgarantin
 • Stöd till start av näringsverksamhet

Exempel på ersättningsformer:

 • LMA-ersättning (under asylfasen – LMA = Lagen om mottagande av asylsökande)
 • Etableringsersättning (vid deltagande i etableringsuppdraget)
 • Aktivitetsstöd (vid deltagande i arbetsmarknadsåtgärd)

Introduktionsmedlemskap

Är du samhällsvetare med minst treårig högskoleutbildning från annat land, har en kvalificerad anställning och har arbetat max två år i Sverige som det?

Då får du kraftig rabatt på medlemsavgiften i två år. Därefter övergår du till vanligt medlemskap. Introduktionsmedlemskapet kostar bara 135 kronor i månaden.

Bli medlem här.

Akademikerförbundet SSR vet att du som är ny samhällsvetare i Sverige på kanske det första akademikerjobbet har ett stort behov av ett fackligt medlemskap. 

Vad gäller för introduktionsmedlemskap?

 • Du ska ha en högskoleutbildning från ett annat land som av UHR bedöms motsvara minst 180 hp med tyngdpunkt inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.
 • Du kan vara antingen asylsökande med AT-UND, ha uppehållstillstånd eller medborgarskap. Du behöver ha ett svenskt samordnings- eller personnummer.
 • Du ska ha en anställning som samhällsvetare i Sverige. Det kan vara en anställning med eller utan stöd.
 • Medlemskapet gäller maximalt två år.
 • Om du har arbetat som samhällsvetare mer än två år i Sverige kan du inte vara introduktionsmedlem. Då ansöker du om ordinarie medlemskap istället.

Exempel på anställningar:

Reguljära anställningsformer

Anställning med stöd:

 • Särskilt anställningsstöd*
 • Förstärkt anställningsstöd*
 • Instegsjobb*
 • Trainee brist*
 • Trainee – välfärd*
 • *De fem ovannämnda subventionerade anställningarna blir våren 2018 en - introduktionsjobb
 • Extratjänster
 • Modernt beredskapsjobb
 • Lönebidrag
 • Offentligt skyddat arbete (OSA)
 • Utvecklingsanställning
 • Trygghetsanställning
 • Nystartsjobb
 • Särskilt nystartsjobb
 • Yrkesintroduktionsanställning

 Speciella anställningsavtal för nyanlända akademiker:

 • Introduktionsanställning enligt BAL 16 (K/L)
 • Avtal om tidsbegränsad anställning för nyanlända akademiker (bemanningsföretagen)
 • Andra speciella anställningsavtal som tecknas genom kollektivavtal riktat till nyanlända. Tecknade av oss eller av andra arbetsmarknadsparter.