Etablerings- & introduktionsmedlemskap

För dig som har fått din första anställning som akademiker, men är ny på svensk arbetsmarknad, finns introduktionsmedlemskap.

Vi har tagit fram två skräddarsydda medlemskap för dig som har en utländsk samhällsvetenskaplig utbildning bedömd av UHR som motsvarar minst en treårig högskoleutbildning.

För dig som är i utbildning, åtgärd eller praktik och ännu inte har en anställning som akademiker finns etableringsmedlemskap.

Etableringsmedlemskap

Har du en samhällsvetenskaplig utbildning från annat land?

Studerar du? Är du i någon arbetsmarknadsåtgärd? Gör du praktik? Gör du något av detta och inte innehar en anställning som akademiker?

Då kan du bli etableringsmedlem. Etableringsmedlemskapet kostar bara 100 kronor en gång och gäller i max två år.

Vi vet att du som håller på att etablera dig i Sverige har ett stort behov av ett fackligt medlemskap. Detta gör det enklare för våra medlemsgrupper att få fackligt stöd och rådgivning redan innan de hittat rätt jobb för sin utbildning. Medlemskapet liknar till stor del vårt studentmedlemskap – ett fackligt medlemskap till en mycket låg engångsavgift. På det viset kortar vi vägen mellan etablering och rätt arbete.

Bli medlem här.

Introduktionsmedlemskap

Är du samhällsvetare med minst treårig högskoleutbildning från annat land, har en kvalificerad anställning och har arbetat max två år i Sverige som det?

Då får du kraftig rabatt på medlemsavgiften i två år. Därefter övergår du till vanligt medlemskap. Introduktionsmedlemskapet kostar bara 135 kronor i månaden.

Bli medlem här.