Fortsatt strid om arbetstiderna i statlig sektor

Statligt anställda får mycket mindre att säga till om kring sina arbetstider om arbetsgivarna får bestämma. Arbetsgivarverket vill ensidigt öka inflytandet över vad som är fritid och vad som är arbetstid. 

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig sektor fortsätter. Som vi tidigare berättat kräver motparten ett mycket större inflytande över arbetstiderna.

Arbetsgivarna står fortsatt fast vid det kravet i förhandlingarna – men Akademikerförbundet SSR säger bestämt nej.

- Vi kan inte acceptera att arbetsgivarna helt ensidigt ska få besluta om arbetstidens förläggning. Det skulle påverka våra medlemmars möjlighet att styra över sina liv enormt mycket, säger Anders Lindström, biträdande förhandlingschef och ansvarig för statlig sektor på Akademikerförbundet SSR.

- Uppluckringar av medlemmarnas arbetstidsregler är inget som ska få genomföras utan att det kostar. Där håller vi alltså emot och försöker hitta andra konstruktiva vägar framåt, säger Anders Lindström

I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för de medlemmar som arbetar i statlig sektor kräver Akademikerförbundet SSR bland annat detta:

  • Att de anställda ska ges ökade möjligheter att påverka sina arbetstider.
  • Att antalet tidsbegränsade anställningar minskar.
  • Att Trygghetsstiftelsens stöd vid omställning förbättras, bland annat genom tidiga insatser.

Mot Akademikerförbundet SSR:s krav står Arbetsgivarverket som bland annat vill:

  • Ensidigt kunna förändra och besluta om arbetstidens förläggning.
  • Ta bort ersättning för läkarvård och läkemedel.
  • Förlägga huvudsemestern till maj – september, i ställer för som idag juni till augusti.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig verksamhet ingår i Saco-S som förhandlar med motparten Arbetsgivarverket. Övriga avtal inom den statliga sektorn går ut den sista november, medan Saco-S avtal löper på tillsvidare.

Här finns mer information om samtliga krav som Saco S respektive Arbetsgivarverket gjort inför årets avtalsrörelse: