”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Farzad Golchin bör blå kavaj över vit tröja. Han har mörkt hår och skägg. Bakom honom syns band där mängder av fotografier hängts upp.

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga.
–  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att landa förståelsen för det, säger Farzad Golchin, vd och grundare.

En bro mellan det mångkulturella Sverige och olika branscher. Det är vad Farzad Golchin beskriver att Novare Potential vill vara.  Med nyfikenhet har han och kollegerna haft örat mot rälsen och anpassat företaget till efterfrågan på arbetsmarknaden.

–  Vi såg problemet. Det finns jättemycket människor med lång erfarenhet och hög ambition som vill jobba och lära sig nytt. Och det finns många företag som har haft svårt att rekrytera rätt kompetens.

Under de fem år som Novare Potential har funnits har företaget hjälpt människor inom vitt skilda branscher, som it, sjukvård, lastbilsteknik, till en varaktig anställning. Med tiden har Novare Potential också börjat erbjuda utbildningar för att kunna matcha kandidaterna bättre mot företagens behov. Den första utbildningen kom till av en slump, berättar Farzad Golchin.

–  En läkare sökte jobb hos oss som rekryterare. Vi förstod inte varför först, och fick höra att det fanns fler läkare som hade svårt att få anställning inom sitt yrke.

Farzad Golchin och hans kollegor märkte att vägen till svensk läkarlegitimation var snårig för många med läkarutbildning och erfarenhet utanför EU. En kontakt med Wallenbergsstiftelserna och Sophiahemmet resulterade i en utbildning och snabbväg för både läkare och sjuksköterskor till svensk legitimation och anställning.

Ett liknande glapp såg Novare Potential i it-sektorn, vilket resulterade i utbildningen ”Software Development Academy” (se artikel intill "Så skapar SEBx team av 15 nationaliteter") som också har banat vägen in i svenska företag för många nyanlända akademiker.

En intressant aspekt är att många är kvinnor, vilket annars är en brist inom programmeringsvärlden.
–  Vi har lyckats locka många kvinnor. Många it-bolag har en majoritet av män som anställda, därför ses det väldigt positivt av våra kunder också.

Kvinnor som lyckas få bra jobb efter it-utbildningen tipsar andra vänner som också får upp ögonen för möjligheten. Det är den primära anledningen till att fler kvinnor söker sig till utbildningen.

Hamnar utanför nätverk

Novare Potential har hjälpt runt 300 personer att få jobb i Sverige och ytterligare cirka 400 har genomgått företagets olika utbildningar.

Hur kommer det sig att arbetsgivare missar den här välutbildade gruppen män och kvinnor? Enligt Farzad handlar det i huvudsak om att rekryteringar sker genom nätverk, och dessa personer hamnar utanför eftersom de varken har gått utbildning eller haft sina första anställningar i Sverige. En annan aspekt är att arbetsgivare är försiktigare att anställa personer med enbart erfarenheter utomlands.

–  Har du inte jobbat i Sverige tidigare, vet arbetsgivaren inte riktigt vad du har gjort. Ofta hamnar våra kandidater inte ens på intervju, eftersom arbetsgivaren inte förstår vilken kompetens de har.

Farzad Golchin tror främst på affärsmässigt argument för mångfald. Det är visserligen ett viktigt samhällsansvar att hjälpa nyanlända till arbete, men det är ändå lönsamhetsargumentet som brukar vara mest effektivt, påpekar han.

 Att mångfald kan öka effektivitet och vinst i ett företag såg han själv i sin förra roll som marknadschef på Comviq. Genom att vända sig till olika kundgrupper från andra länder lyckades företaget öka sina marknadsandelar. Vägen till kunder var förstås anställda med bakgrund i andra länder, förklarar Farzad Golchin.

– De hjälpte oss att hitta nya sätt att nå ut till kunderna, genom sociala medier och andra kanaler.
 

Hur tänka rätt från början?

UUA – Universellt anpassade arbetsplatser, handlar i stort om att tänka efter först, att göra rätt från början. Hur ska arbetsgivare tänka från början för att hamna rätt vad gäller mångfald?

– Det måste börja med insikten att mångfald är bättre för affären. Att ta steget utanför boxen och hitta en ny marknad är vanligare för företag med större mångfald. Landa den i företaget ordentligt.

Enligt Farzad Golchin är även bättre prestation ett viktigt argument för mångfald i en arbetsgrupp. Och då handlar det inte bara om kulturell mångfald utan olikheter vad gäller kön, ålder och andra variabler.

Om en arbetsgivare har landat i insikten att mångfald lönar sig, vad är då nästa steg? Hur gör man för att få in rätt kompetens? Enligt Farzad Golchin är svenska språket en av nyckelfrågorna att börja med.

–  Ofta vill arbetsgivare att man ska tala perfekt svenska från dag ett. Men i vilka roller behövs det egentligen? I vilka roller kan det gå bra med engelska så länge, tills svenskan blir bättre? Ofta förbättras kunskapen i svenska väldigt snabbt när man väl är inne i en organisation.

Ett annat råd till arbetsgivare är att våga bredda bilden i en rekrytering.
–  Våga intervjua bredare än du brukar! Risken är stor annars att du missar bra kompetens.

En väg kan vara att ta hjälp av en rekryteringsfirma som har vana att jobba med arbetskraft från andra länder, och göra referenstagning utomlands också. Om en kandidat inte har ett giltigt certifikat eller utbildningsbevis, kan kompetensen ofta testas på annat sätt. På Scanias serviceorganisation har dörrarna öppnats för sådana personer genom validering, förklarar Farzad Golchin.

–  Vi hjälper personerna med utbildning i svenska.  Kompetensen validerar de genom att gå bredvid en dag. När man får jobba märks det snabbt vilken kompetens man har.

Mångfald skapar inkludering

Hur lyckas Novare Potential själva med att locka en mångfald av medarbetare?

–  Egentligen handlar det om klassiskt ledarskap. Vi jobbar med att skapa gemensamma spelregler. Vi har inte förutfattade meningar om att alla i gruppen förstår allt, eftersom vi vet att folk har olika referensramar. Vi tänker lite extra på att inte vara konflikträdda, att lyfta upp saker som irriterar eller som  någon undrar över.

En grupp med större mångfald skapar automatiskt en större inkludering, slår Farzad Golchin fast. En ny studie från Google visar att grupper där det finns en psykologisk trygghet och tillit presterar bättre.

–  Om olikheter är vanliga och accepterade ökar tryggheten för att den egna ”olikheten” också ryms.

 

Text: Enikö Arnell-Szurkos

Farzad Golchins råd för att dra mest nytta av mångfald:

Så lyckas du med mångfald: Skapa gemensamma spelregler

  1. Se över vilka krav du ställer i rekryteringen – är det verkligen nödvändigt med perfekta svenskkunskaper för rollen, eller kan svenskan komma med tiden?
  2. Tänk bredare i rekryteringsprocessen och våga ta referenser utomlands.
  3. Skapa gemensamma spelregler i arbetsgruppen – förutsätt inte att alla automatiskt förstår.
  4. Var inte konflikträdd, ha högt i tak och prata om eventuella irritationsmoment.

Tre argument för mångfald:

  1. Bättre för affären genom att nå fler kunder och marknader.
  2. Bättre för arbetsgruppen genom större dynamik och kreativitet.
  3. Bättre för samhället genom att människor möts och integrationen påskyndas.