UUA Universellt arbetsliv – öka företagets potential!

I bild ser vi fem stycken glas fyllda med jord. Ur jorden växer spröda gröna skott i olika höjd.
UUA

Utbildningskonferens för små och medelstora företag: 
Universell Utformning av Arbetsplatser erbjuder strategiska redskap för verksamhetsutveckling. Till denna utbildningskonferens välkomnar vi särskilt små och medelstora företag, men självklart även alla som verkar för inkludering och mångfald i sina verksamheter.  

 

Onsdag 14 april 9.00 -12.00 
En halvdag online för lärande och verksamhetsutveckling. 

För att återhämta efter ett extremt prövande år, och för att öka konkurrenskraften i svenska företag behöver vi bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Dagens arbetsmarknad och näringslivsklimat ställer höga krav på flexibilitet, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver vara utformade för alla som har den rätta kompetensen. 

Konferensen sker digitalt och kommer att direkttextas av skrivtolk. Deltagandet är kostnadsfritt.  

Anmäl dig här (senast 12 april)

Programinnehåll:  


Sju tankar som är bra att tänka när det gäller universell utformning 
Per-Olof Hedvall 
Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare, Certec – Lunds tekniska högskola 

 


Skill Capture - när mångfald och inkludering är en kritisk affärsfråga 
Karin Callin  
Manager Skill Capture Team, Scania Group 

 


Utveckla din verksamhet med stöd av Suntarbetslivs arbetsmiljöstöd 
Anna Pramborg 
Kommunikatör, Suntarbetsliv 

 


Verktyg för hälsofrämjande ledarskap och kontorsutformning i ett förändrat arbetsliv 
Fredrik Beskow,  
Projektledare Prevent 

 


Bombayworks – Growth over borders OBS! Språk: Engelska 
Caroline Andersson 
Branch Manager Malmö/ Head of People & Culture 
Veronica von Feilitzen  
Branch Manager Stockholm 
Samira Kamath 
Managing Director Mumbai  

 


Vilket arbetsliv ska vi lämna över till framtiden? 
Lena Lehmann och Gunnar Villevinge  
Processledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser 

Har du frågor? maila till lena.forsberg@akademssr.se

Varmt välkommen!
Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts.

Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om vårt arbete med UUA