Internationell solidaritet – en viktig del av det fackliga uppdraget

Vår självklara rätt att organisera oss fackligt och förhandla kollektivt är något som är förbjudet på många platser i världen. I Burma fortsätter arbetet med att stötta och stärka kvinnors och minoriteters rättigheter efter det första fria valet på över 50 år.

Vår självklara rätt att både organisera oss i en facklig organisation och förhandla löner och andra villkor kollektivt är förbjudet i många delar av världen. I vissa länder är fackligt aktiva hotade till livet. Barnarbete, människohandel och slavliknande ”anställningsförhållanden” verkar snarare öka än minska och omsätter mycket stora pengar. Akademikerförbundet SSR har ett starkt internationellt engagemang både genom de globala fackliga organisationerna och genom solidaritetsarbete. Ett exempel på detta är stödet till utvecklingsprogrammet för kvinnliga ledare i ett fritt Burma.

I november 2015 hölls det första fria valet i Burma efter över 50 år av militärstyre. Den demokratiska oppositionen skrällde och vann en gigantisk seger över militären. I februari i år tillträdde det nya parlamentet. President är Htin Kyaw, och Aung San Suu Kyi är Burmas nya utrikesminister. Burma står inför stora utmaningar och fredsprocessen måste skyndas på. Demokratin är skör och de olika minoriteternas rättigheter, inte minst rohingyas, måste skyddas. Lagstiftningen måste demokratiseras så att arbetet för fred, rättvisa och jämlikhet stöds.

Nyligen träffades vi, en rad svenska organisationer, våra partners från Burma och Thailand. Under några dagar pratade, diskuterade och skrattade vi oss igenom en diger dagordning med syfte att följa upp och ta tempen på våra olika projekt. Ett härligt möte som ger hopp om Burmas framtid men också pekar på alla de utmaningar man står inför. Fria fackföreningar har börjat spira i några sektorer – och de behövs.

Arbetsvillkoren är hårda och arbetarnas rättigheter är mycket svaga. Särskilt för kvinnorna blir exempelvis frågan om arbetstid viktig. När arbetsgivaren beordrar övertid tvingas de ta sig hems själva i mörkret sent på kvällen och det är då inte ovanligt att de, på vägen hem från jobbet, utsätts för våld och övergrepp. Ett självklart krav är förstås att arbetsgivaren bekostar en trygg hemresa efter avslutad arbetsdag.  

Vår partner, Altsean Burma fortsätter sitt arbete. Och förbundet fortsätter att stödja deras viktiga arbete. Demokratin är skör, och utbildningen om mänskliga rättigheter och demokrati kommer att fortsätta. Kvinnornas deltagande i den processen är avgörande för att man ska lyckas.

 Men det är viktigt att också få med andra grupper i fredsarbetet. Ungdomar, fackliga aktivister, etniska minoriteter och människor från konfliktdrabbade områden är exempel på grupper som måste vara med i arbetet med att skapa en stark och inkluderande rörelse för en genuin och transparent övergång till demokrati och hållbar fred i ett Burma som står inför en rad utmaningar.

Mer läsning

Är du intresserad kan du läsa vidare om Burma-Myanmarförföljelsen av rohyingasAltsean Burma och förbundets Solidaritetsfond. Du kan också läsa mer om Burma på Akademikerbloggen om Burma: If there is a will there is a way och Vad hände sen?