Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

Svenska kyrkans arbetsgivarförbund och Akademikerförbundet SSR är överens om nya avtal. Varslet om konflikt kan därmed dras tillbaka. ”Vi är glada att arbetsgivarna lyssnat. Vi har fått det vi krävt för medlemmarna”, säger Markus Furuberg, förhandlingschef.

Det krävdes varsel om konflikt från Akademikerförbundet SSR och de flesta fackliga parter, men ikväll godkände Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation medlarnas slutbud. 

Det innebär att medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan får ett minst lika bra system för livslångt lärande i sitt omställningsavtal som de nya modernare omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Budet innebär att löneavtalet gäller som tidigare med retroaktivitet från den 1 april. Uppsägningstiderna, som varit den stora stridsfrågan blir kvar som de står idag i kollektivavtalet.

– Vi är väldigt nöjda med att vara i mål utan att våra medlemmar inom Svenska kyrkan ska behöva strejka från sitt viktiga arbete, säger Markus Furuberg förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Den här överenskommelsen gör att de anställda inom Svenska kyrkan har en god anställningstrygghet även i framtiden.

Kort om villkoren parterna är överens om:

  • Avtalet uppfyller kraven för att KTR ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation.
  • Parterna har tagit höjd för att finansiera en ökad omställning genom att sätta avgiften till 0,4% av den sammanlagda lönesumman.
  • Arbetstagare vars anställning upphört på grund av sjukdom får rätt till förstärkt stöd i upp till två år.
  • Kompletterande studiestöd när en anställd uppbär omställningsstudiestöd med högst 80 procent av arbetstagarens minskade arbetsinkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. (i nivå med Trygghetsöverenskommelsen och KOM-KR)
  • Kompletterande omställningsstudiestöd kan vidare, inklusive kompletterande studiestöd, beviljas med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst för lönedelar mellan 5,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. (samma som KOM-KR)
  • Den som har förbrukat sitt omställningsstudiestöd kan få studieersättning vid längre studier (SVLS). SVLS ska tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. (samma nivåer och längd som förlängt studiestöd inom KOM-KR)
  • Studiestöd för arbetslösa utan krav på att vara arbetssökande kvarstår i avtalet(sk KTR-studiestöd). Stödet kan betalas ut i upp till sex terminer om utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.
  • Andra kostnader för studier som idag regleras i KTR:s policy förs in i avtalet och får en indexering. Kostnader för litteratur och kurskostnader kan utgå till ett värde av ett prisbasbelopp.
  • Avgångsersättningen (AGE) som finns idag i omställningsavtalet finns kvar och förlängs till upp till 520 dagar. Den utbetalas även om den uppsagde startar näringsverksamhet.

Avtalet innehåller även en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för uppsagda i de fall en arbetstagarorganisation har ogiltigförklarat en uppsägning och företräder den uppsagde i en tvist om uppsägningens giltighet. Det är alltså samma villkor som i Trygghetsöverenskommelsen.