”Låg tilltro till automatiska beslut i det offentliga” – ny rapport från Akademikerförbundet SSR

Simon Vinge och Heike Erkers

Inte ens var fjärde medarbetare i stat och kommun har involverats i algoritmer som rör deras centrala arbetsuppgifter. Det visar en medlemsundersökning från Akademikerförbundet SSR som idag släpper en ny rapport om algoritmpolitik och ställer krav på att staten reglerar och tar ett större ansvar för utvecklingen.

Algoritmer blir allt vanligare i välfärden och i den offentliga sektorn. Beslut och bedömningar görs allt oftare av en dator istället för en medarbetare. Det konstaterar Akademikerförbundet SSR i en ny rapport som släpps idag. I rapporten har bland annat närmare 10 000 medlemmar i förbundet svarat på om de varit involverade i arbetet när algoritmer införs. Bara cirka 20 procent av de svarande som arbetar i staten har varit det – och 25 procent i kommunerna. Bland de medlemmar som varit delaktiga är det mer än varannan som också får stöd av algoritmen i sitt arbete. Bland de som däremot inte varit delaktiga, är det bara en fjärdedel som får stöd av algoritmen.

Rapporten visar att tilliten gentemot automatisering är allmänt relativt låg – men särskilt låg när inte tillräcklig information ges om hur algoritmen fungerar. Det finns redan idag exempel där ingen information ges om automatiserat beslutsfattande, exempelvis i Trelleborgs kommun.

– Det är en experimentverkstad som pågår. Det är orimligt att kommunerna får göra lite hur som helst. Det behöver styras upp för att vi medborgare ska kunna lita på det offentliga, säger rapportförfattaren Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.

– Det behövs en tydligare reglering i de här frågorna. Därför kräver vi att staten kliver in och styr upp algoritmpolitiken. Vi föreslår också att det införs en algoritmombudsman som kan ta tillvara på medborgarnas behov. Vi behöver göra mer för att öka transparensen och medborgarnas tilltro till automatiska beslut, säger Heike Erkers, ordförande på Akademikerförbundet SSR.

Hela rapporten finns att läsa här.