JO visar att lagändring krävs kring robotar i välfärden

Heike och Simon

JO stödjer Akademikerförbundet SSR:s kritik mot Trelleborgs automatiserade socialtjänst. ”Det är välkommet att JO stödjer vår anmälan. Nu krävs en lagändring. Medborgare måste få veta vad som ligger bakom robotars myndighetsbeslut.”, säger Heike Erkers, ordförande.

Akademikerförbundet SSR välkomnar att JO idag i stora delar uttrycker stöd för vår anmälan av hur Trelleborg infört algoritmer som ersätter socialsekreterares beslut om försörjningsstöd.

– Automatiska beslut i stat och kommuner är här för att stanna. Rätt använd kan tekniken stärka välfärden. Vår kritik handlar om något annat. Vi anser att medborgare måste få veta varför de får ett beslut. JO konstaterar att lagen inte kräver det. Därför kräver vi att lagen ändras. Inget annat är rimligt i en modern demokratisk rättsstat, säger Heike Erkers.

Det var i början av 2020 som Akademikerförbundet SSR JO-anmälde Trelleborgs kommun. Idag kom utslaget där det bland annat konstateras att ”nämnden förtjänar kritik för sin handläggning”. Akademikerförbundet SSR:s chefsekonom Simon Vinge anser att utslaget är välkommet:

– Vi får till stora delar rätt i vår kritik. Samtidigt konstaterar JO att skärmdumpar av algoritmer inte är allmän handling. Hur ska då enskilda individer och medborgare få insyn i hur myndighetsbeslut fattas?, säger Simon Vinge.

– JO hänvisar också till stor del till den statliga utredningen om automatisering i kommunerna som nyligen kom. Tyvärr blir det ett Moment 22, eftersom utredningen inte heller besvarar vad ”meningsfull information” om beslutet konkret betyder — vilket är den centrala frågan här, säger Simon Vinge.