Sveriges första fackliga handbok i AI

Välfärden påverkas dramatiskt när AI och algoritmer utvecklas och tar en allt större plats i den offentliga förvaltningen. Nu automatiserar kommuner, regioner, myndigheter och företag mängder av arbetsuppgifter och processer Det kommer att förändra arbetets innehåll i grunden för en stor del av förbundets medlemmar. Hur ska vi som facklig organisation hantera denna förändring, vilka krav ska vi ställa och vilken välfärd vill vi se?

 

Akademikerförbundet SSR har som första fackförbund tagit fram en handbok i hur våra fackliga lokalt kan driva frågor om digitalisering och AI ur ett fackligt perspektiv. 

- Svenska modellen bygger på att vi förhandlar om organisationsförändringar och att parterna är med och påverkar. När det handlar om digitala processer verkar detta helt bortglömt, och därför behövs denna handbok.Vi ska ta oss in i processerna och vi ska ställa rätt frågor. Bara så kommer denna utveckling leda åt rätt håll, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Det kräver en hel del av oss som fackförbund om vi ska påverka utvecklingen i rätt riktning och vara med och forma den arbetsmarknad och den välfärdssektor vi vill se. Denna handbok är ett första steg på vägen. Det är viktigt att professionen deltar när algoritmer och automatiserade processer utformas för att frågor ska ställas, relevant data ska användas. Något som bara är möjligt om de som faktiskt jobbar i välfärden involveras – vilket dessvärre inte alltid är fallet idag.

- Fackföreningsrörelse har alltid bejakat teknisk utveckling. Om vi ska göra det fortsätt krävs en seriös ambition att reglera algoritmer och automatisering inom offentlig förvaltning. Just nu spelar vi, med frånvaron av politisk styrning, ett riskabelt spel med tilliten gentemot våra samhällsinstitutioner, säger Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR.

Förutom att fackliga parter bör involveras kräver Akademikerförbundet SSR statlig reglering och full insyn i alla offentliga algoritmer. Alla beslut som tas av stat, kommun och region ska gå att förstå och följa. En Novusundersökning visar att sex av tio medborgare anser att de algoritimer som styr beslutsstöd i den offentliga förvaltningen bör vara tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.