Leda med tillit

Välkommen till vårt boksläpp den 6 november!

Det är dags att öka tilliten och ge mer utrymme för professionen, att få en bättre dialog med politiken om uppdragen i välfärden. Idag är fokus på vad som är mätbart och det komplexa förenklas för att matas in i uppföljningssystem utan att det används för verksamhetsutveckling. Vi får allt mer administration. Signalen som detaljstyrningen sänder är tydlig; vi litar inte på dig och din kunskap. Det bidrar till ökad stress och sämre arbetsmiljö, men också problem med kvalitet och resurser.

I antologin ”Leda med tillit” har vi gett 11 forskare i uppdrag att bidra med sin kunskap om tillit och tillitsbaserad styrning. Vad är tillit, vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? Det är forskare som är verksamma inom etik, organisation och ledarskap, historia, ekonomi, yrkeskunnande och praktisk kunskap, kvalitet, sociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning och samhällsplanering.

Boken släpps i samband med ett seminarium den 6 november där bl. a. statsrådet Ardalan Shekarabi och några av forskarna medverkar.

Alla deltagare får ett ex av boken. Seminariet webbsänds och finns att se i vår playkanal

Tid och plats

Tid: Måndagen den 6 november kl. 13:00 - 16:30. Fika ingår. 

Plats: Stockholm, Scandic Continental. Vasagatan 22 i Stockholm

 

Vill du komma? Anmäl intresse senast måndagen den 16 oktober till Sanna Rundqvist, sanna.rundqvist@akademssr.se, 08-617 44 20. Kom ihåg att ange eventuella kostpreferenser. 

Varmt välkommen!

Program

13:00 Inledning med Förbundsordförande Heike Erkers

13:10 Samtal om boken med redaktören Peter Örn

13:20 Forskarna Erik Blennberger, Susanna Alexius och Klara Regnö presenterar sina texter

13:40 Panelsamtal

14:00 Statsrådet Ardalan Shekarabi om regeringens arbete med tillitsreformen

14:30 Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman berättar om delegationens arbete

14.45 Fika

15:15 – 16:30 Fokusgrupperna arbetar med frågeställningar och ger input