Mer makt har flyttats till riksdagen – men bara lite…

Hösten blev en grundkurs i regeringsformen för svenska folket. Men hur har makten flyttats med osäkra majoriteter och tre block? Ingvar Mattson fick en mycket speciell introduktion som ny riksdagsdirektör i höstas. Samhällsvetarpodden benar ut hur riksdagens roll förändrats efter en minst sagt speciell höst. 

– I kommunikationsarbetat om hur riksdagen arbetar i relation till regeringen har vi fått mycket gratis draghjälp av den täta mediabevakningen under den här hösten. Det säger Ingvar Mattson, riksdagsdirektör som bland annat har ansvar för information till allmänheten om riksdagens arbete.

- Den här regeringsbildningen har bidragit till en vitt spridd kunskap om regeringsformen och regeringsbildningen. Vi har fått ett kunskapslyft – en större folklig förståelse för samspelet, riksdag och regering och den rollfördelning som finns mellan dem.

- Vi har upplevt en obligatorisk statsministeromröstning för första gången som innebar att statsministern avsattes. Vi har dessutom upplevt att talmannen har lämnat två förslag som röstats ned. Detta är helt unikt, och som statsvetare tycker man att det är otroligt spännande och intressant att få vara med om.

- Vi har genom årtiondena läst propositioner och varit rätt säkra på att det blir riksdagens beslut. Så är det inte idag. Det är krångligare och mindre transparent. Men det vi har vunnit är att riksdagen visade att den kan besluta. Det går inte att bara hålla koll på propositioner utan man måste även ha koll på utskotten och faktiskt även på riksdagsbesluten, förklarar Ingvar Mattson.

- Jag har varit med om att till och med regeringskanslipersonal har dålig koll på riksdagsbeslut och skrivit in fel belopp i regleringsbrev, avslöjar Ingvar Mattson.

Ingvar Mattson tycker även att det finns anledning att fundera över höstens regeringsbildningsprocess och att det finns anledning att även snegla över Östersjön.

- Man ska vara försiktig med de bestämmelser som finns i regeringsformen och inte stirra sig blind på den senaste processen. Regeringsformen har ändå visat att den fungerar. Om man ska justera så ska man göra det när dammet har lagt sig.

- Men jag skulle vilja peka på den konstruktion som finns i Finland. Där är det först två omröstningar. I tredje omröstningen är det den kandidat som får flest röster som vinner. Vi har efter fyra omröstningar ett extraval. Finland kanske är något att snegla på, funderar Ingvar Mattson.

Riksdagsdirektören avslöjar också en hemlighet om hur talmannen Andreas Norlén egentligen ville ha det, mitt i alla presskonferenser…

Detta och mycket mer får du reda på i Veckans Samhällsvetarpodden med Ingvar Mattson, riksdagsdirektör. Ursula Berge och Begmo D-Tomadj frågar ut. Gå in och lyssna här: