Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Vårens löneöversyn närmar sig. Hur förbereder du dig på bästa sätt? Här kommer några tips. 

1. Hur förbereder man sig på bästa sätt?

Ta reda på fakta inför lönesamtalet. Vad säger kollektivavtalet? Har arbetsgivaren en uttalad lönepolicy för organisationen? Vad är det som ska generera högre lön enligt lönekriterierna på arbetsplatsen?

Undersök marknadslönerna utifrån din utbildning och vilken typ av tjänst du har. Som medlem får du tillgång till marknadens bästa statistikdatabas med akademikerlöner via Saco Lönesök.

Inför samtalet – skriv ned dina prestationer utifrån dina ansvarsområden och öva på att framföra dem sakligt innan lönesamtalet.

2. Vad är viktigast att trycka på i lönesamtalet för att maximera lönepåslaget?

Utgå ifrån ditt eget bidrag till verksamheten och dina prestationer kring det som är prioriterade områden i företaget, kommunen eller den statliga myndigheten. Beskriv dina insatser som bidragit till goda resultat i organisationen.

3. Många har jobbat hemma under pandemin – hur kan man då visa upp sina prestationer?

Beskriv och konkretisera dina insatser som har varit viktiga för organisationen. Många verksamheter har varit pressade under pandemin. Har du konkreta exempel på hur du bidragit till att utveckla och säkra verksamheten under denna omställningstid? Delge dem. 

4. Inflationen i Sverige är just nu historiskt hög. Kan det vara ett argument att lyfta i lönesamtalet?

Utgå ifrån din kompetens och vad du bidrar med i verksamheten, inte inflationen. De flesta arbetsgivare på arbetsmarknaden behöver göra stora ansträngningar för att behålla och locka till sig rätt kompetens. Värdera lönepåslaget utifrån den förberedelse du gjort och den återkoppling du fått på årets prestation och i relation till lönestruktur. För dialog med arbetsgivaren hur utvecklingen kan se ut framåt.

Når ni inte lika högt som dina förväntningar, finns det kanske möjlighet att diskutera andra förmåner, fler semesterdagar, högre pensionsavsättningar eller annat? Be om en paus och kontakta ditt fackförbund för råd och vägledning vidare. Har ni helt olika bilder av lönepåslag och utveckling framåt kan du fundera på att byta jobb. Vi bistår gärna med karriärrådgivning då det är en stor efterfrågan på våra medlemmars kompetens över hela arbetsmarknaden.  

Vi hjälper givetvis till både med personlig vägledning och underlag inför våra medlemmars lönesamtal. Prata med din fackliga företrädare inom organisationen eller kontakta Rådgivningen