Särbehandling, tysta medarbetare och social utsatthet på jobbet

Att bli orättvist behandlad är något som alla kan råka ut för på sin arbetsplats, och ibland är det hela enheter som drabbas. Hur uppstår särbehandling i en organisation? Och hur kan det motverkas? Chefspodden möter Anneli Matsson, universitetsadjunkt för socialt arbete vid Göteborgs universitet och aktuell med avhandlingen Handslaget: Att organisera tystnad – en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet.

Att bli orättvist behandlad eller hamna i en situation som för den enskilda är obegriplig är något som alla kan råka ut för på sin arbetsplats. Men risken för att utsättas för olika sorters utmanövrerings- och exkluderingsprocesser, att bli osynliggjord eller få sitt chefskap underminerat är inte jämnt fördelat i en organisation. Organisatoriska faktorer i arbetsmiljön – till exempel hur en organisation är designad, hur isolerad en verksamhet är, val av it-lösningar, varumärkesstrategi och olika professioners status i relation till varandra – kan alla medföra en ökad risk för att vissa medarbetare och chefer utsätts för särbehandling.

Anneli Matsson är universitetsadjunkt för socialt arbete vid Göteborgs universitet och aktuell med avhandlingen Handslaget: Att organisera tystnad – en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet. Hennes forskning studerar ett större sjukhus i Sverige där den steriltekniska avdelningen på sjukhuset länge präglats av hög personalomsättning och sjukskrivningstal, kränkande särbehandling och svårighet att rekrytera och behålla personal. En omorganisation för 10 år sedan, där enheten flyttades från att organisatoriskt tillhöra serviceenhet i regionen till att tillhöra det medicinska centret och operationsavdelningen på sjukhuset, medförde inte heller en önskad statushöjning.

Fältstudierna får sin början i en scen som utspelar sig på ett större sjukhus i Sverige. En medarbetare från steriltekniska avdelningen har tagit en kopp kaffe från en fikavagn som hör till operationsavdelningen, vilket resulterar i ett beslut om att polisanmäla medarbetaren för stöld och en omedelbar avstängning från arbetsplatsen. För en utomstående är skeendet svårt att förstå, men genom att studera hur särbehandling kan uppstå i en organisation menar Anneli Matsson att det går att identifiera faktorer i den organisatoriska arbetsmiljön som kan öka risken för att social utsatthet och tystnad hos medarbetare uppstår. Organisatoriska faktorer och skeenden som på sjukhuset medförde att medarbetarna på steriltekniska enheten både osynliggjordes som profession och att kvinnliga chefers ledarskap underminerades.

I avsnittet får du också ta del av en problematisering av förövare-offer-perspektivet på kränkande särbehandling och på vilket sätt som särbehandlingens negativa effekter på den enskilda medarbetaren också behöver förstås och ses som ett socialpolitiskt problem. Vi avrundar samtalet med att lyfta fram vad du som chef, HR-medarbetare eller fackligt förtroendevald kan ta med dig utifrån avhandlingens forskningsresultat.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.

Mer på temat

Vill du höra mer av Anneli Matsson? Här hittar du hennes podcast Matsson & Jordan's Arbetspodd

Är du intresserad av att läsa Annelis avhandling? Då hittar du den här