SD:s löntagarfientliga politik

Sverigedemokraterna har inte bara skarpa förslag rörande invandring. När det gäller jobbfrågan går de under radarn med en rejält löntagarfientlig politik. I vloggen Fackets bild kan du se och höra Ursula Berge och Simon Vinge diskutera det här. Här i bloggen Fackets bild har vi listat de tio mest löntagarfientliga SD-förslagen och förklarar.

Fackets Bild är kommentarer på dagsaktuella frågor med en facklig vinkel. Den görs av Ursula Berge, samhällspolitisk chef och Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.

För alla som trodde att Sverigedemokraterna bara har skarpa förslag rörande invandring kan vi som nu läst budgetmotioner, valplattformar och annat tala om att det på inget sätt är sant. Och då har vi bara lusläst de förslag SD har rörande jobben. Istället är det en mer korrekt beskrivning att säga att SD medvetet går under radarn och försöker förvilla, i alla fall i jobbfrågan. Vi har här nedan listat Sverigedemokraternas löntagarfientligaste förslag. Vi har resonerat om de här förslagen i vloggen Fackets Bild, men redovisar här i detalj de tio tydligaste förslagen som vi har hittat.

  1. Försvagade turordningsregler i LAS

Turordningsreglerna, dvs §22 i LAS har ju varit allmänt villebråd från Svenskt Näringslivs sida länge och i de borgerliga partiernas retorik i decennier. Det har dock aldrig genomförts stora förändringar av Las förutom införandet av tvåundantagsregeln 2001 där högst två personer får undantas från turordningen vid uppsägning på företag med högst tio anställda. Inte heller alliansregeringarna 2006–2014 ändrade i turordningen. Istället införde den allmän visstidsanställning – Alva, vilket var ett rejält ingrepp bara det. Nu är fallet dock ett helt annat. Allianspartierna går till val på att, med olika varianter, helt ta bort turordningsreglerna och låta arbetsgivarna bestämma helt själva vem som ska sparkas. Därmed finns det för första gången en majoritet i riksdagen för att försämra turordningsreglerna. Det beror på att SD vill utöka undantagen från två till fem anställda. Det är svårt att tro att inte detta är början på raserandet av hela §22 i ett läge där allianspartierna har svängt 180 grader sedan det första alliansmanifestet 2004.

  1. Konfiskation av fackens a-kassor

SD vill konfiskera a-kassan från fackförbunden som idag är huvudmän för dem, genom att förstatliga dem. I tanken om ett förstatligande har de med sig flera allianspartier, som förutom det vill sänka ersättningarna väsentligt. Det är ganska udda att borgerliga partier så tydligt är för ett förstatligande, och det säger mer om deras syn på starka fackförbund än på en inkomstbaserad omställningsförsäkring.

  1. Inga regler mot att stapla otrygga anställningar

SD reserverade sig emot införandet av skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Därmed anser de att det skulle vara en fördel för svensk arbetsmarknad om tillfälliga anställningar som allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbeten kunde läggas efter varandra i oändlig tid, utan att någon gång övergå i tillsvidareanställning. Att ständigt gå på vikariat och andra otrygga anställningar är löntagarfientligt, inte minst mot unga som gör det i mycket större utsträckning än andra.

  1. Borttaget skatteavdrag för fackavgift

Skatteavdrag för fackavgift har nyligen införts. För Akademikerförbundet SSRs medlemmar ger det runt 800 kronor mer i plånboken per år.  Det är SD emot. Till saken hör att arbetsgivarna redan idag har rätt att dra av för sina avgifter till arbetsgivarorganisationer i den del avgifterna avser medel för konfliktändamål. Men likabehandling är inte SD:s paradgren, uppenbarligen. Detta är strikt löntagarfientligt.

  1. Arbetsförmedlingen läggs ner

SD vill ”avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och öppna upp för en bredd av aktörer”. Den minnesgoda kan dra sig till minnes både etableringslotsarna och de uppemot 800 kompletterande aktörer Arbetsförmedlingen hade förut. Det rörde sig om allt från ren kriminalitet till att de var helt omöjliga att granska och därmed att kvalitetssäkra. Under mandatperioden har antalet kompletterande aktörer minskats ned till dryga hundratalet. Leverantörer med liten eller ingen verksamhet och de med väldigt låg kvalitet har tagits bort. Vilka är det Sd vill ha tillbaka till en ny myndighet ingen vet något om? Arbetsförmedlingen måste förändras, men att gå till ett ingenmansland och via redan utrensade kompletterande aktörer gynnar inte inträdet på arbetsmarknaden för arbetssökande.

  1. Avskaffande av arbetsmarknadsåtgärder

I SD:s valplattform för 2018 vill de: ”avskaffa ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder som Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb”. Det är inte så förvånande att Sd vill avskaffa Nystartsjobb som i stor utsträckning riktar sig till nyanlända. Lite mer förvånande är det att de vill avskaffa också etableringsanställningar som inte ens finns än. De anser också att introduktionsjobben ska avskaffas som infördes i maj i år och som givetvis inte har utvärderats än, men som Sd redan nu vet är ineffektiva och därmed ska avskaffas. Blir Sds arbetsmarknadspolitik verklighet kan vi vara säkra på att vägar in på arbetsmarknaden kommer att bli mycket svårare, inte minst för nyanlända. Men också för många andra, tex långtidsarbetslösa.

  1. Sänkta arbetsgivaravgifter

Ofta verkar inställningen vara att sänkta arbetsgivaravgifter bara har fördelar och inga nackdelar. Som om de avgifterna inte gick till något. SD vill sänka arbetsgivaravgifterna för mindre företag. Till det kommer att allianspartierna vill sänka arbetsgivaravgifterna för många andra grupper också. Arbetsgivaravgifter går till pensioner, sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring och mycket annat. Om de trygghetssystemen inte har finansiering urholkas de, vilket drabbar landets löntagare allvarligt. De flesta av oss är både sjuka, föräldralediga och allt för många råkar också ut för arbetsskada. Att ha stabila ekonomiska trygghetssystem i de situationerna är avgörande för de allra flesta som jobbar. Att urholka dem utmanar den höga sysselsättningsgraden i Sverige.

  1. Återinförd bortre parentes i sjukförsäkringen

SD är liksom allianspartierna för ett återinförande av den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Många personer utförsäkrades då trots allvarlig sjukdom och ställdes till arbetsmarknadens förfogande trots liten, eller ingen arbetsförmåga. När de första utförsäkrades 2011 hade vi det lägsta sjukpenningtalet på decennier (6 dagar). Efter införandet ökade sjukpenningtalet dramatiskt till en topp på 11 dagar. Sedan den bortre parentesen avskaffades 2016 har antalet sjukpenningdagar per person minskat till dagens 9,8. Det är uppenbart att borttagande av en bortre parentes inte innebär högre sjukpenningtal.  Att få ner sjuktalen görs inte i första hand genom bortre parenteser, utan genom andra åtgärder. Att återinföra den är ett uppenbart hinder för snabbare återgång i arbete för sjukskrivna. Sjukskrivna är tidigare, och förhoppningsvis i närtid igen, löntagare! Därmed är det löntagarfientligt.

  1. Inga kollektivavtalskrav i offentlig upphandling

För att offentlig sektor ska gynna goda villkor för arbetstagare lades ett förslag om att alla offentliga upphandlingar måste erbjuda de anställda lön, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal. SD röstade dock emot i riksdagen att kollektivavtalsliknande villkor ska vara krav vid offentlig upphandling. Eftersom även allianspartierna röstade emot kunde inte ett sådant krav införas. Därmed är löne-, pensions- och vilkorsdumpning med skattefinansierade medel en möjlighet via offentlig upphandling, och sker i praktiken på flera håll. Det viktigaste som kollektivavtalen garanterar löntagare är tjänstepension, vilket nu inte kan garanteras i offentliga upphandlingar på mer än 600 miljarder kronor årligen. Men även villkor som lön, semester och arbetstid är det nu fritt att dumpa via skattemedel.

  1. Nedskärningar av pengar till kommunerna

Om denna sista punkt återkommer vi i nästa Fackets-bild blogg.

Detta var bara en handfull nedslag i Sverigedemokraternas förslag rörande jobben. Som fackförbund tycker vi att det här valet också borde handla om jobben. Att ett av Sveriges största partier kan gå under radarn och inte synas av media och väljare i vilken förslag de har på hur vi ska ha det på jobbet och hur fler ska få jobb är ett stort demokratiproblem. Nu har vi lyft fram de här tio förslagen. Det finns flera. Nu borde det grävas, komma upp till ytan och krävas svar.

Thumbnail