Utredningsförslag ett steg i rätt riktning

Förslaget om utvecklingsledighet som har presenterats idag är ett steg mot bättre matchning på arbetsmarknaden. Men det krävs en högre ersättning än den som nu föreslås om  utvecklingsledigheten ska kunna bli verklighet för många, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Idag presenterade utredningen för ett hållbart arbetsliv en rad förslag, bland annat införande av en så kallad utvecklingsledighet. Det är en idé om att få anställda bättre matchade på svensk arbetsmarknad.

Akademikerförbundet SSR har tidigare presenterat ett förslag om införande av ett så kallat Valideringsår, som syftar till att utlandsutbildade i fel jobb ska kunna validera och komplettera sin utbildning för att sedan göra praktik i rätt jobb.

– Vi välkomnar att det nu kommer ett förslag som syftar till att bättre matcha personer som redan har ett jobb till rätt jobb, istället för att stanna kvar i fel jobb. Det behöver dock byggas ut och kompletteras med den inriktning som finns i vårt förslag om Valideringsår, säger Heike Erkers.

– Ett av de största problemen på svensk arbetsmarknad är att hundratusentals välutbildade akademiker har jobb som inte kräver högre utbildning. Om de istället matchades mot alla bristyrken som kräver högre utbildning så lämnar de plats åt jobbsökande med kortare utbildning, säger Heike Erkers.

Utvecklingsledighet syftar till att svenskutbildade mitt i arbetslivet ska kunna kompetensutveckla sig.

– Det är också välbehövligt. Men om man ska få en jobbväxling på hela arbetsmarknaden kommer konstruktionen med ersättning i nivå med a-kassan att innebära för låg ersättning och därmed hindras väldigt många. Taket måste höjas om det ska bli en verklig möjlighet för fler, säger Heike Erkers.

Läs förslaget om Valideringsår.

Hör mer om förbundets tankar runt utvecklingsledigheten i Fackets bild