Vem får forskningspriset för HR?

Akademikerförbundet SSR är från och med 2023 med och delar ut Forskarpriset, ett av Sveriges HR Förenings priser. Nu kan du nominera kandidater! Pristagare kommer att utses vid HR-dagarna som vi anordnar 19–20 oktober.

För att berätta mer om priset har vi intervjuat Johanna Flanke generalsekreterare för Sveriges HR Förening:

Varför ett forskningspris för HR?

Vi tror på att uppmärksamma forskning inom HR av flera anledningar. En av dem är att bidra till att skapa ökad närhet mellan forskning och praktik, en annan är att lyfta fram den viktiga forskning som görs och som inte alltid når igenom det dagliga ”bruset”. 

Varför behövs forskning inom HR?

Forskning behövs för all utveckling och för HR som ju i grunden handlar om oss människor i arbetslivet så är det otroligt viktigt. Vi behöver vara nyfikna på nya insikter och samtidigt luta oss mot evidens för att utveckla hållbara och trovärdiga organisationer.

Vad hoppas du på att se i ansökningarna?

Jag hoppas att vi får se en bredd av kandidater, att vi får se forskning från många olika lärosäten och att vi får se forskning inom hela den fantastiska bredd som HR-området ju har. Jag hoppas också att vi får se forskning av både individer och av team.

Juryn består av: 
Centre for Global Human Resource Management: Stefan Tengblad (ordförande i juryn)
Institutet för personal och företagsutveckling: Olof Karnell/Johan Hansson
Studentlitteratur: Ola Håkansson
Sveriges HR Förening: Johanna Flanke
Akademikerförbundet SSR: Maria Fladvad

Är du intresserad och vill veta mer? Hör gärna av dig: maria.fladvad@akademssr.se

Utmärkelsen avser forskning inom områden som är av relevans för HR-professionen, som exempelvis HRM, organisation, ledarskap och angränsande forskningsområden. Mottagare av priset kan vara en svenskbaserad forskare, eller grupp av forskare.