Vilket parti satsar på flest socionomer?

Alla partier är överens om att det krävs 10 000 fler anställda inom polisen för att stoppa det grova våldet. Samtidigt säger poliser att vi borde prata om 10 000 fler socionomer och fritidsledare. 

15 000 personer är aktiva i olika typer av organiserad brottslighet. Det har Institutet för framtidsstudier kommit fram till i en ny studie. Det är många fler än man tidigare trott. Det handlar om nästan uteslutande män som klarat grundskolan och där hälften har en psykiatrisk diagnos. Ansvarig forskare Amir Rostami säger att de här personerna måste så klart lagföras men man måste också se till att stoppa tillflödet. Eller som polisen Fredrik Gårdare säger: det krävs förebyggande åtgärder av sällan skådat slag!

Förebyggande arbete av sällan skådat slag?

Satsningar på förebyggande arbete av sällan skådat slag är det dock inget parti som gått ut med. Inte heller tillräckliga satsningar på dem som vill lämna den organiserade brottsligheten. Här gäller det att bo i rätt kommun för att få hjälp eftersom kommunerna inte har ett uttalat brottsförebyggande uppdrag. Ett fåtal kommuner beviljar exitprogram för grovt kriminella. De flesta gör det inte. Vilket kanske inte är så konstigt ur ett kortsiktigt perspektiv. Det är kostsamma insatser som främst sparar pengar i statens kassa – snarare än i de enskilda kommunerna. Här krävs därför en nationell finansiering på något sätt. Vi har tidigare skrivit om detta tillsammans med Polisförbundet.

Just nu ses socialtjänstlagen över med målet att föreslå en lag som fokuserar mer på förebyggande insatser. Det fokuset måste vi börja anta redan nu! Vi varken kan eller behöver vänta på en ny lag! Vi vet att stöd till nyblivna föräldrar, att fånga upp barn tidigt i skolan och att tät samverkan mellan socialtjänst och polis fungerar. Vi vet också att exitprogram har väldigt bra resultat. Alla med insyn i problematiken är överens om detta men ändå händer väldigt lite. När får vi se en politisk budgivning om vem som satser mest på brottsförebyggande insatser?