Om olyckan är framme

Har du gjort illa dig på jobbet kan du ha rätt till ekonomiskt stöd. Vi som fackförbund hjälper dig reda ut begreppen kring arbetsskador.

En sorgsen kvinna tittar ut genom ett smutsigt fönster.

Arbetsskada

Om du råkar ut för en olycka eller annan händelse som har samband med ditt arbete kan det klassas som en arbetsskada och då kan du ha rätt till extra ersättningar och stöd. 

En skada som uppstått till följd av företagsnedläggelse, bristande uppskattning, vantrivsel med arbetsuppgifterna eller arbetskamraterna eller liknande anses inte vara en arbetsskada. 

Skada till följd av smitta av covid-19 kan vara arbetsskada.

Du som är medlem kan alltid vända dig till Rådgivningen/Chefsrådgivningen i frågor om arbetsskador.

Arbetsskada

 • 1. Olycksfall i arbetet. En olycka som inträffar på arbetet och där händelseförloppet är kortvarigt, ovanligt och oförutsett kan bedömas som en arbetsskada.  Exempel på olycksfall är att man ramlar eller utsätts för hot och våld.  

  2. Olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall). En olycka som inträffar under den vanliga färden till och från arbetet kan bedömas som en arbetsskada. Exempel på färdolycksfall är att man cyklar omkull eller halkar på vägen till jobbet. Observera att om ett motorfordon skulle vara inblandat så ska en eventuell ersättning i första hand betalas av trafikskadeförsäkringen. 

  3. Annan skadlig inverkan i arbetet ("arbetssjukdom"). Fysiska eller psykiska sjukdomar som man har fått genom jobbet men som inte är plötsliga olycksfall kan bedömas som arbetsskada. Exempel på vad som kan vara arbetssjukdomar är ryggskador orsakade av tungt arbete eller utmattningssyndrom.

  4. Smitta. Smitta som arbetsskada kan drabba anställda som hanterar smittämnen eller tar hand om smittbärande personer, till exempel sjukvårdspersonal. Vanliga infektioner betraktas inte som smitta.  Gulsot är ett exempel på vad som kan vara smitta.

 • Den som skadar sig i arbetet ska genast meddela arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och meddela skyddsombudet. Anmälan görs lättast på portalen anmalarbetsskada.se. Arbetstagaren själv bör även anmäla skadan till AFA Försäkring.

  Den som studerar ska informera skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den som är egenföretagare anmäler själv skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljöverket ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken. 

 • Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning. Om du anser att du råkat ut för en olycka eller annan skadlig inverkan i arbetet som gett dig en arbetsskada och vill ansöka om ersättning behöver du lämna en skriftlig beskrivning av det som inträffat, eventuella vittnesuppgifter, samt ett läkarintyg som beskriver din medicinska status och hur den påverkar din arbetsförmåga.

  Om du anser att arbetsskadan är förorsakad av arbetsmiljön behöver en arbetsmiljöutredning göras. Då behöver du, förutom en dokumentationen ovan, komplettera med vittnesuppgifter, protokoll från skyddsarbete, företagshälsovårdsinsatser, arbetsmiljöinspektioner, andra dokumenterade hälsorisker på arbetsplatsen eller annat tillgängligt material som kan styrka ditt fall.

  Lagstadgad ersättning från arbetsskadeförsäkringen

  Du kan ansöka om livränta och viss annan arsättning på grund av arbetsskada hos Försäkringskassan.

  Kollektivavtalad ersättning

  Om du är anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal omfattas du normalt av en kollektivavtalad försäkring för arbetsskada. De brukar förkortas TFA (privat sektor), TFA-KL (kommuner och landsting) och PSA (statlig sektor). Du kan då ansöka om ersättning hos AFA Försäkring både för tidigare och kommande inkomstförluster, kostnader, sveda och värk, lyte och men, rehabilitering och andra olägenheter eller merkostnader på grund av arbetsskadan. 

  Även om din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren ha tecknat en arbetsskadeförsäkring för arbetstagarna. Hör med din arbetsgivare om det finns en sådan försäkring och vilka villkor som gäller.