Avsiktsförklaring, pensionsgruppen 2016-09-15

Göran Johnsson och Göran Hägglunds avsiktsförklaring till pensionsgruppen samt regeringen rörande sina samtal med arbetsmarknadens parter rörande ett längre arbetsliv.

Avsiktsförklaring, pensionsgruppen 2016-09-15